Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> Centralisations -> Vos recettes culinaires - Հայկական խոհանոց - Mutfak
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Dim 1 Nov 2015 - 10:18
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citant

Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ARAK-ERAK-RAKI % 100 Ermeni Milli İçeceğidir"Sahtesi canlar alan rakı millî içkimiz değildir"

Biz rakının “millî içkimiz” olduğunu zannederiz ama bizimle alâkası yoktur, Arapça “arak” sözünden gelir ama Arap mı yoksa Yunan icadı mı olduğu hâlâ tartışmalıdır ve rakı ile ilk tanışmamız 18. yüzyılda başlar.Piyasaya sürülen sahte rakılardan can verenlerin sayısı, bu yazıyı yazdığım sırada 23’e yükselmişti.

Artık yakın geçmişi bile hatırlamamayı âdet hâline getirdiğimiz ve daha eskileri, meselâ on sene öncesini bile tamamen unuttuğumuz için hatırlatayım: Aynı faciayı 2005 Mart’ında da yaşamış ve yine sahte rakı 21 kişinin canını almıştı!

Ben “milli içkimiz” olduğu iddia edilen ve “arslan sütü” denen rakının kokusuna bile tahammül edemem. Kaldı ki rakı ne millî içkimizdir, ne de “arslan sütü” ifadesi bize aittir!

Rakının ve bu sıfatın neyin nesi olduğunu anlatayım:

Bizlere yabancı olan rakı geçmişte tamamen başka kültürlerden ithal edilmiş ve günlük hayatımıza da oldukça geç devirlerde girmiştir! Kökeni hâlâ tartışmalıdır, yemeiçme tarihçileri büyük ihtimalle Arabistan’da yahut Balkanlar’da doğduğuna inanmakla beraber, rakıya henüz bir anavatan bulamamışlardır ama Türk icadı olmadığı konusunda hemfikirdirler.İSMİ BİLE TÜRKÇE DEĞİL

Zaten buram buram anason kokan bu içkinin ismi bile şimdilerde iddia edildiği gibi Türkçe değil, Arapça’dır. “Rakı” kelimesi Arapça’nın “arak” sözünden bozmadır. “Arak”, “ter” demektir ve imbikten geçirilerek yapılan bütün içkilerin ortak adıdır. İçkinin temel malzemesinin damıtılma sırasında imbikte beliren ve şişelere doldurulan damlaları “terlemeyi” andırdığı için, damıtılarak yapılan bütün alkollü içkilere Arapça’da “arak” denmiş ve kelime, Türkçe’de daha sonraları “rakı” hâlini almıştır. “Arslan sütü” ifadesi de zannettiğimiz gibi bize ait falan değildir, Araplar’ın “arak”tan bahsederken kullandıkları “halibu’l-esed” deyiminin Türkçe’ye birebir tercümesinden ibarettir.18. YÜZYILDA TANIŞTIK

Bu içki ile ilk tanışmamız geç devirlerde, 18. yüzyılda başlar ve rakı merakımız ancak 19. yüzyılın ortalarında yaygınlaşır. Rakı ilk zamanlarda gayrımüslimler, özellikle de İstanbul’daki Ermeniler tarafından imal edilecek, Türkiye’nin ilk rakı fabrikası ise çok daha sonraları, 1920’de, Aydın’da kurulacaktır.

“Arak” kelimesi “damıtılmış içki”nin karşılığıdır ve “rakı” ifadesinin ilk kullanılışı 17. yüzyılın sonlarına doğru Limni Adası’na, Yunanlılar’ın imalâta başlamalarına uzanır.

Ama, Türkiye’nin rakı ile tanıştığı senelerde bu içkinin sahtesi sözkonusu değildir, zira Tekel vârolmadığı ve rakı üretiminde serbest rekabet kuralları hâkim bulunduğu için imalâtçılar için önemli olan ucuzluk ve kalitedir.

Ve, birkaç küçük bir hatırlatma daha: Herhangi bir âdetin “milli” özelliği taşıyabilmesi için çok eski zamanlardan itibaren kullanılması gerekir ve bugün rakı bahsinde olduğu gibi, mutfak kültürümüzde bile “milli” diye bildiğimiz daha birçok alışkanlığımızın geçmişi, sonraki asırlara aittir. Meselâ kuru fasulye milli yemeğimiz falan değildir, mutfağımıza 17. asırdan sonra girmiştir, zira fasulyenin kökeni “Yeni Dünya”dır, yani Amerika’dır ve buna mukabili pastırmamızın ve kavurmamızın geçmişi, çok daha eskilere dayanmaktadır.

ÇAYI BİLE YENİ ÖĞRENDİK

“Millî sazımız” olduğu söylenen “bağlama” ile tanışmamız da yine 17. yüzyıl sonrasındadır, bağlama biçimindeki saz İran taraflarından gelmiştir ve eski metinlerde bize mahsus çalgılar bahsinde önceleri “kopuz”un, daha sonraları da “çöğür”ün isimleri geçer. Çayda da durum aynıdır ve Türkiye’deki geniş kitlelerin çay ile tanışması, ancak 1930’lardan sonradır...

Bundan asırlar önce, yani rakının bilinmediği ve tanınmadığı devirlerde bu topraklarda yaşayanlar serhoş olmak istedikleri zaman ne içerlerdi?” diye merak etmiş olabilirsiniz...

ÖNCELERİ ŞARAP İÇİLİRDİ

Söyleyeyim: Anadolu’da hep şarap içilirdi! Üstelik şimdilerde olduğu gibi dışarıdan şarap falan getirilmemiş, gayrımüslimlere imal izni verilmiş, hattâ Avrupa’ya bile ihraç edilmiş, devlet bu işten gayet iyi para kazanmış ve şarap ihracı bir zamanlar kanunnâmelere kadar girmişti.
Şarabın Anadolu’daki geçmişini bu sayfadaki kutuda okuyabilirsiniz...

KANUNÎ ŞARAP İÇİN KANUNLAR ÇIKARMIŞTI AMA KANUNLAR GAYRIMÜSLÜMLERE MAHSUSTU

Ana yazıda da anlattım: Rakı bizim millî içkimiz falan değildir, üstelik anasondan imal edilen rakı ile tanışmamızın geçmişi şunun şurasında bir-bir buçuk asırdır ve Anadolu’da rakıdan önce hâkim olan içki şaraptır!

Osmanlı döneminde şarap bazı devirlerde yasaklanmış ve içenler ağır cezalara bile çarptırılmışlardı ama içki satışı açık yahut gizli şekilde her zaman vârolmuştu. Şarap meyhaneleri hiç durmadan faaliyet göstermiş ve devlet zamanla içkiyi yasaklamak yerine bunu bir gelir vasıtası hâline getirmeyi tercih etmişti.YASAĞIN SEBEBİ GÜVENLİKTİ

Arada bir konulan yasakların temelinde dinî kuralların yanısıra siyasî ve özellikle de güvenlik endişeleri vardı. Meselâ, Dördüncü Murad dönemindeki meşhur içki, daha doğrusu şarap yasağı hükümdarın o senelerde giderek artmış olan yeniçeri zorbalıklarına bir son verebilmek için uyguladığı baskı ve sindirme politikasının uzantısıydı. Yasağın temelinde halkın biryerlerde biraraya gelmesine engel olma çabası vardı, içkinin yasaklanmasıyla meyhanelerde toplanılıp iktidar aleyhinde konuşulmasının önüne geçilmiş; aynı şekilde tütün de yine kahvehanelerde devlete karşı komplo kurulmasına mâni olmak maksadıyla yasak edilmişti.

Ama, İstanbul’un güvenliğinin tam olarak sağlandığı dönemlerde şarap hep serbest oldu ve yasaklamalar uzun süren savaş yahut anarşi yıllarında geldi. Devletin içki konusunda asırlar boyunca devam eden temel politikası ise, hep aynı kaldı: Yasaklamak yerine, bunu bir gelir vasıtası haline getirmek...

GAYRIMÜSLİMLERE KARIŞILMADI

Bu gelirin elde edilmesi için, her zaman değişik metodlar uygulandı. Şarap içerken yakalanan Müslümanlar başlangıçta para cezası öderlerken, 1870’in ilk aylarında Türkiye’nin gündemini içki içenlere yılda 50 kuruş karşılığında “ruhsat tezkeresi” yani izin belgesi verilmesi konusu işgal etti. Derken izin belgesinden vazgeçilip “Müskirat Nizamnameleri” yani “İçki Yönetmelikleri” çıkartıldı. 7 Nisan 1886 tarihli yönetmelikte içkiden alınacak vergiler ayrıntılarıyla gösteriliyor, 14 Temmuz 1890’da ise, ihraç edilecek şarapların kalitesi ve vergileri belirleniyordu.
İmparatorluğun gayrımüslim halkı ise bu yasakların dışında idi, yani vergisini verdikleri müddetçe gayrımüsimlerin şarabına karışılmamıştı.KURALLARA BAĞLANDI

Şarap, Kanunî Sultan Süleyman’ın kanunnâmelerine de girmiş; alımı, satımı ve ihracı kurallara bağlanmıştı ama bu kanunnâmelerde konu edilen şarapla ilgili herşey devletin Müslüman değil, gayrımüslim teb’ası için serbestti, Müslümanların şarap işine girmeleri sözkonusu olamazdı.
İşte, Kanunî Sultan Süleyman’ın kanunnâmelerinden şarapla ilgili bazı maddeler:

-Gayrımüslimler, içtikleri şarap için vergi vermezler ama sattıkları şaraptan vergi alınır. Şarap şehrin içinde satıldığı zaman, satandan ve alandan her on ölçü için üçer akçe alınır (Kanuni Sultan Süleyman’ın “İnöz Kazası Kanunnamesi”, madde: 5).
-Meyhane açıp kendi yaptıkları şarapları satmak isteyenlerden fıçı başına beş akçe alınır. Meyhanelerini birkaç günlüğüne kapatıp yeniden açanlar yahut hiç kapatmayanlar ister az ister çok satsınlar, fıçı başına beş akçe verirler (Kanuni Sultan Süleyman’ın “İnöz Kazası Kanunnamesi”, madde: 7).
-Şarap fıçısı taşıyan gemiler şaraplarını Trabzon’da satarlarsa, her fıçıdan yirmi beşer akçe alınır. Eğer Trabzon’da değil de bir başka limana giderlerse, on beşer verirler. “Miso fıçı” denilen yarım fıçılardan beşer buçuk akçe alınır, arak fıçısından 28, yarım arak fıçısından da dokuz akçe alınır (Kanuni Sultan Süleyman’ın “Trabzon Sancağı Kanunnamesi”, madde: 9).
-Gemiler limana şarap getirirlerse fıçı başına otuz akçe alınır ama Menekşe şarabı gelirse, her fıçı için altmışar akçe öderler

(Kanuni Sultan Süleyman’ın “Selânik Kazası Kanunnamesi”, madde: 8).

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1147205-sahtesi-canlar-alan-raki-mill-ickimiz-degildir


Dernière édition par vahe2009 le Ven 28 Oct 2016 - 09:06; édité 2 fois
Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Dim 1 Nov 2015 - 10:18
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Mar 10 Nov 2015 - 19:38
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citant

Vali, Klikya-Adana'da 20 bin kişinin katıldığı 'Dünya Rakı Günü' buluşmasını yasakladı
Adana Valisi Mustafa Büyük, kentte 'Dünya Rakı Günü' denilerek her yılın Aralık ayında düzenlenen ve adı sosyal medyada 'Rakı Festivali' ya da 'Adana'da Buluşalım' olarak da geçen etkinliğe izin verilmeyeceğini söyledi. Vali Büyük, her yıl yapılan ve geçen yıl da 20 bin kişinin katıldığı 'Rakı Festivali'ne herhangi bir engel koymamıştı.

Şalgamı ve kebabı ünlü Adana'da yerel kebapçıların çokça bulunduğu Kazancılar Çarşısı bölgesinde küçük grupların yılın belli bir gününde bir araya gelerek sabah çok erken saatlerde kurduğu içki sofralarının sayısı, sosyal medyanın geniş bir ağ yaratması ile hızla arttı. Son 4-5 yıldan bu yana Kazancılar Çarşısı'nın bulunduğu tarihi Büyüksaat civarında binlerce kişi, akşamdan kurdukları rakı sofralarında ya da ayakta durarak sabaha kadar içip kendi aralarında şarkılar söyleyip dans etmeye, halay çekmeye başladı.

Geçen yıl bu etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı ve Adana'nın 'Portakal Çiçeği Karnavalı' benzeri bir karnaval havası oluştu.


Yılbaşı sepetlerinde artık alkollü içki olmayacak
12 ARALIK'TA YAPILACAKTI

Bu yıl da sosyal medyada yapılan çağrı ile tarih 12- 13 Aralık olarak ilan edildi. 12 Aralık Cumartesi akşamı kurulacak rakı sofraları ya da kaldırımlardaki çilingir sofraları 13 Aralık pazar gününe kadar devam etmesi planlandı.
Bu arada Yeşilay Derneği Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile Diyanet dernek ve sendikaları adına yapılan açıklamalarda, bu etkinliğin iptali istenip, organizasyon 'rezalet' olarak nitelendirildi.
Otellerde ve bu bölgedeki kebapçılarda bugünler için büyük çapta rezervasyonlar yapılmışken Vali Mustafa Büyük'ün açıklaması hazırlık yapanları şaşırttı.

VALİ: İÇKİYİ YASAKLAMAYIZ AMA İÇİLMESİNİ DE ARZU ETMEYİZ

Resmi bir organizasyon niteliği ve düzenleme kurulu olmayan, özellikle kent dışında yaşayan Adanalıların özlem gidermek amacıyla oluşturduğu platformun çağrıları ile 12 Aralık hazırlıkları yapılırken, Vali Mustafa Büyük dün gece katıldığı yerel Kanal A TV'deki programda, bir soru üzerine, "İzin vermeyeceğiz" dedi.

Vali Büyük konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

'BÖYLE BİR ŞEYE İZİN VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

"Bu konuda basına da yansıyan haberler olunca, arkadaşlarımın hepsini görevlendirdim. Böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değil. Biz insanların içki içmesini yasaklayacak değiliz ama içmesini de arzu etmeyiz. Bunun reklamının yapılmasını istemeyiz. Buna da engel oluruz. Toplumun kötü alışkanlıklardan alkol bağımlılığından ve buna dayalı kötü gidişattan kurtulması için çaba sarf ederken, sanki normal bir faaliyetmiş gibi festivalmiş gibi yapma teşebbüsünü çok olumsuz görüyoruz. Kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi ve yapılamayacağını belirttik. Bunların sokakların kapatılarak umumi hale getirilmesi de buna izin verilmesi de mümkün değil."

'ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMI YASAK'

Alkollü içkilerin reklamının yapılması ve onların içimini teşvik eder vaziyette tanıtılmasının yasak olduğunu hatırlatan Vali Büyük, sözlerini şöyle devam etti:
"Biz işyerlerinin dış cephelerinde bile içki görüntüsü reklamı vitrinine izin vermezken bir festival teşebbüsünü çok yanlış bir teşebbüs. Kimin tarafından yapıldığı da tam belli olmayan son dönemlerde sosyal medya diye bir şey var. Mahiyeti kimin yaptığı belli olmayan bir şeyi, bakıyorsunuz birileri düzenliyor. İzin vermemiz mümkün değil. Kimse niyetlenmesin. İçkiyi, sunum izni almış yerlerde insanlar tabii ki içebilirler, ama bu bizim tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Bizim bu alışkanlıklardan toplumumuzu uzaklaştırma görevimiz var. Biz bunun için gayret gösteririz. Olmaz böyle şeyler."
Valiliğin etkinlik yapılacak bölgede yolların uzun süre trafiğe kapalı kalacak olmasını gerekçe gösterdiği belirtildi.

AİLELER DE GELİYOR

Adana'nın bu semtindeki geleneğin çekirdeğinde, aynı yerde yüz yıl kadar önce kurulan 'Kuş Pazarı' esnafının sabahları kebap ve ciğer yemesi geleneğinin devamı bulunuyor. Tarihi bir öneme sahip olan bu çarşıda sonraki yıllarda da pazar sabahları aileler erken saatlerde bu kebapçılara giderek geleneği sürdürdü. Sonra da aile ya da arkadaşlar arasındaki buluşmalar cumartesi geceden başlayıp sabaha kadar sürdü ve bir festival görüntüsü aldı. Adanalıların sahiplendiği bu gelenek, son yıllarda 'Dünya Rakı Günü' denilerek başka bazı illerde de gerçekleşmeye başladı.

İki yıldır Adana Valisi olan Mustafa Büyük, geçen yılki 'Rakı Festivali' engel olmamış, Adana Büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkanları katılımcıları ziyaret etmişti.


http://tr.sputniknews.com/turkiye/20151110/1018931900/vali-adana-raki-yasak-.html


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 10:47
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citant

Adana'da 'Rakı Festivali'ne silahlı saldırıAdana Valisi'nin izin vermeyeceklerini açıkladığı, Kazancılar Çarşısı’ndaki kebaplı-rakılı ve şalgamlı etkinlik herhangi bir müdahale olmadan gerçekleşti. Etkinlikte bir grup, ‘alkol karşıtı’ slogan attıktan sonra tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti, masalara sopa ve döner bıçağı ile vurdu.

http://tr.sputniknews.com/turkiye/20151213/1019639331/adana-raki-festival-saldiri-.html


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 23:23
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citanthttp://odatv.com/bu-fotografi-yayinlayana-ceza-2312151200.html


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Jeu 7 Avr 2016 - 20:00
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citantFilurya rakısı

https://www.instagram.com/p/BDhPN8FJuoh/http://tarkansemener.com/rakinin-kitabi/


ki rakı markalarından bazıları...

halis üzümden mamül elif rakısı. fabrikası: kadıköy söğütlüçeşme caddesi, no:20.
http://interesk.blogspot.com.tr/2006/12/eski-rak-markalarndan-bazlar.html

Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 09:11
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citant

İnkarcılar Kurucu Babalarının Ermeni Milli İçeceğinin Adeta Reklamını Yaparkenki TABLOSUNA Bile TAHAMMÜL Edemediler

Atatürk'ün rakılı tablosu Meclis'ten kaldırıldıMareşal üniformalı Atatürk tablosunun ardından şimdi de Atatürk'ün Savarona yatında rakı eşliğinde yemek yediği tablo Meclis'ten kaldırıldı. Atatürk'ün mareşal kıyafetli tablosunun ardından bir tablosu daha Meclis'ten kaldırıldı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, milletvekilleri lokantasında sergilenen ve Atatürk'ü deniz kenarındaki yemek masasında rakı bardağıyla resmeden tablo kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201610281025518427-ataturk-raki-meclis/


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 09:13
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citant

İnkarcılar Kurucu Babalarının Ermeni Milli İçeceğinin Adeta Reklamını Yaparkenki TABLOSUNA Bile TAHAMMÜL Edemediler

Atatürk'ün rakılı tablosu Meclis'ten kaldırıldıMareşal üniformalı Atatürk tablosunun ardından şimdi de Atatürk'ün Savarona yatında rakı eşliğinde yemek yediği tablo Meclis'ten kaldırıldı. Atatürk'ün mareşal kıyafetli tablosunun ardından bir tablosu daha Meclis'ten kaldırıldı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, milletvekilleri lokantasında sergilenen ve Atatürk'ü deniz kenarındaki yemek masasında rakı bardağıyla resmeden tablo kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201610281025518427-ataturk-raki-meclis/


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 24 932
Point(s): 70 987
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Jeu 9 Mar 2017 - 09:22
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni
Répondre en citant

Cumhurbaşkanı'nın tehditçi başdanışmanı kaçak içki satıcısı mıReferanduma yönelik tehdit içeren mesajıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’in ruhsatsız içki satmaktan barının kapatıldığı ortaya çıktı.

http://odatv.com/cumhurbaskaninin-tehditci-basdanismani-kacak-icki-saticisi-mi-0803171200.html


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:29
MessageSujet du message: Bardakçı Efendi Sen de Bilyorsun ERAK-ARAK-RAKI % 100 Ermeni

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> Centralisations -> Vos recettes culinaires - Հայկական խոհանոց - Mutfak Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com