Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> Le Génocide Arménien - Հայկական Ցեղասպանութիւն - 1915 Ermeni Soykırımı -> Statistiques, Chronologie, Archive
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
IRA
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 815
Point(s): 2 251
Moyenne de points: 2,76

MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 11:51
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Tarihçi Taner Akçam kritik önemde yeni bir belgeyi daha açığa çıkarıyor. Dönemin III. Ordu Kumandanı olan Mahmut Kamil Paşa’nın Ermenilerin sürüldüğü bölgelere gönderdiği telgrafta Ermenileri evlerinde saklayanların evlerinin yakılacağını söylüyor.Elimizde, III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa’ya ait, Ermenilerin sürüldüğü bölgelere gönderdiği bir emrin, İçişleri Bakanlığının resmi antetli kağıda yazılmış orijinalinin filmi bulunmaktadır. Belgenin altında Bakanlığın, “aslına uygundur” damgası vardır. Mahmut Kâmil Paşa bu emrinde, evlerinde Ermeni saklayanların evlerinin yakılacağını ve bu kişileri evlerinin önünde idam edileceklerini bildirmektedir. Bu işi yapanlar sivil-asker devlet görevlileri ise, görevlerine derhal son verilecek ve sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklardır.

24 Temmuz 1915 tarihli emrin tam Türkçeleştirilmiş hali şöyle: “Ahalisi dâhile sevk olunan köy ve kasabaların bazılarında Müslümanların Ermenileri gizledikleri anlaşılmaktadır. Hükümetin kararlarına aykırı olarak Ermenileri evlerinde saklayıp koruyan hane sahiplerinin, evleri önünde idamları ile evlerinin yakılması gerekmektedir. Bu hususun ilgililere münasip bir şekilde bildirilmesiyle sevk edilmemiş hiçbir Ermeni bırakılmamasına özen gösterip uygulamalarınız hakkında bilgi veriniz. Din değiştirip Müslüman olan Ermeniler de sevk edilecektir. [Ermenileri] koruyanlar silahlı kuvvetler mensubu iseler, önce ilgili bakanlıklara ihbar edilip sonra yargılanmak üzere derhal askerlikle ilişkileri kesilecek, idari görevli iseler derhal azledilerek yargılanmak üzere sıkıyönetim mahkemesine verileceklerdir.”

Bu telgraf, tıpkı Bahaettin Şakir’in 4 Temmuz 1915 tarihli telgrafı gibi, 1919-21 yılları arasında İstanbul’da görülen İttihat ve Terakki yargılanmaları dosya evrakı arasındadır. İttihatçı yöneticiler aleyhine açılan Ana Dava iddianamesinde bu telgraftan uzunca bir alıntı yapılır ve belgenin mahkeme evrakı dosya numarasının [tertîb 13 ve­sî­ka 1] olduğu bildirilir.

İkinci telgraf

Mahmut Kâmil Paşa’nın konuya ilişkin ikinci bir telgrafı daha vardır. 1 Ağustos 1915 tarihinde, bölgelere ikinci bir emir yollayan Paşa, 24 Temmuz emrine açıklık getirir. Bu ikinci telgrafta, “dahile sevk edilmekte olan Ermenileri saklayanların idamları bildirilmişti”, der ve ama bu cezanın “hükümet tarafından [Müslüman evlere] resmen dağıtılan… kadın ve çocukları muhafaza edenleri” kapsamadığını söyler. Ceza, “hangi cins ve dinden olursa olsun hükümetin malumatı olmaksızın hanelerine Ermenileri gizleyen[ler]” ile ilgilidir ve bu kişiler idam cezası ile cezalandırılacaktır.

Emrin gösterdiği gerçek şudur; köylerde ve kasabalarda, çok sayıda Müslüman evlerinde Ermeni saklamaktadır ve Hükümet bunun önüne geçmek istemektedir. Evleri yakma ve insanları idam etme tehditleri bundan dolayıdır.

İstanbul yargılamaları sırasında ortaya çıkan tüm bu belgeler hala, devletin gizli kasalarında bir yerlerde saklı tutulmaktadırlar! Belgeler, nerede oldukları bilinmedikleri için yıllarca, “orijinali yok o halde geçersizdir” muamelesine tabii tutuldular. Ortada yıllarca süren tuhaf bir koalisyon vardı. Devlet belgeleri saklıyor, bazı akademisyenler de, “orijinali olmadığına göre bu belgenin kanıt olarak sunulması doğru olmaz”, tezini işliyorlardı.

Bu tezi savunanların başında Guenter Lewy adlı bir Amerikalı tarihçi gelir. 2004 yılında yazdığı bir kitabında, “mahkeme kayıtlarının hiç birisinin orijinal halleri mevcut olmadığı için, ileri sürülen iddiaları güvenilir kabul etmek tarihçilik açısından doğru değildir”, mealinde şeyler yazmış ve hemen akabinde 2005 yılında Türkiye’ye çağrılarak kendisine ödül verilmişti. Ödülü veren dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç idi.

Emrin gösterdiği gerçek şudur; köylerde ve kasabalarda, çok sayıda Müslüman evlerinde Ermeni saklamaktadır ve Hükümet bunun önüne geçmek istemektedir. Evleri yakma ve insanları idam etme tehditleri bundan dolayıdır.

Artık bu “Şıracının şahidi Bozacı” komedisine bir son vermek gerekiyor. Yayınladığımız Bahaettin Şakir ve III. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa’ya ait belgeler sadece bir başlangıç. Elimizde, İstanbul yargılanmalarına ait külliyatlı miktarda orijinal belge var. 1918 Kasım ayında kurulan soruşturma komisyonunun ele geçirdiği yüzün üzerinde telgraf; bölgelerden yollanan belgeler, Yozgat Mutasarrıfı Kemal örneğinde olduğu gibi, bazı sanıkların savcılık soruşturmaları, Osmanlı asker ve sivil devlet görevlilerinin tanık ifadeleri, müfettiş raporları… Hepsi kısa bir sürede internet ortamında okuyucularla buluşacak.

Beklentim, Hükümetin, 100 yıldır oynanan ve kendimize zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayan bu anlamsız oyuna son vermesidir. Hakikatın bir gün açığa çıkmak gibi kötü bir huyu var. Artık saklamak ve inkar etmenin bir anlamı yok. Türkiye’nin tarihi ile yüzleşmesinin vakti gelmiş ve geçmektedir. Bu yüzleşmeye başlandığında, bugün demokrasi ve insan hakları gibi karşı karşıya kaldığımız bir çok temel sorunun da çözülmeye başlandığı görülecektir!

Belgeler nasıl toplandı?

1919-1921 İstanbul yargılanmaları öncesi, 1918 Kasım’ında bir soruşturma komisyonu kurulmuştu. Bu komisyon bölgeleri gezerek 1915-17 Ermeni sürgün ve öldürmelerine ilişkin belgeler topladı. Mahkeme faaliyete geçtikten sonra ise, ortaya çıkan yeni olgulara bağlı olarak, düzenli aralıklarla İçişleri Bakanlığı’na başvurdu ve yeni belgeler istedi. Bakanlık, Mahkemeden gelen yazılara binaen, bölgelere yazmış ve çeşitli konularda bulunabilecek belgelerin kendilerine yollanmasını istemiştir. Mahkeme dosyaları arasındaki belgelerden, 1915 yılında çekilmiş bazı telgrafların, aynı anda birçok vilayetten İstanbul’a gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Örneğin, Sivas Vilayeti, 24 Temmuz ve 1 Ağustos 1915 tarihli Mahmut Kâmil Paşa’ya ait telgrafların birer örneklerini 8 Ocak 1919 tarihinde İstanbul’a yollamıştır.

Bakanlık bölgelerden kendisine gelen bu belge ve telgrafları mahkemeye aktarmıştır. Örneğin 2 Nisan 1919 tarihinde Dahiliye Nezaretinden Divan-ı Harbi Örfi başkanlığına yazılan bir yazıda, kendilerine Ankara bölgesinden 42 telgrafın gelmiş olduğu bildirilmekte ve bu belgeleri Mahkemeye aktardıkları söylenmektedir.

Mahmut Kâmil Paşa ve Bahaettin Şakir belgeleri bu soruşturmalar sırasında elde edilen telgraflar arasındadır; bazı iddianame ve karar suretlerinde başta bu iki belge olmak üzere, birçok başka belgeden de alıntılar yapılmıştır. İddianame ve karar suretleri, dönemin Resmî Gazetesinde yayınlandığı için bu belgelerin varlığından haberdar idik ama bugüne kadar orijinalleri hiçbir yerde yayınlanmamıştı.[1]
Belgeler Kudüs Ermeni Patrikhanesi arşivindedir

İstanbul yargılanmalarına ilişkin mahkeme evrakının önemli bir kısmı önce İstanbul Ermeni Patrikliğinin elinde bulunmaktaydı. 1922 yılında Patriklik bu belgeleri Marsilya’ya yollamış; belgeler oradan önce Manchester’a ve Manchester’dan Kudüs Ermeni Patrikliğine gitmiştir. Bu yolculuğu, Mahmut Kâmil Paşa ve Bahaettin Şakir belgelerinin üzerindeki damgalardan takip etmek mümkündür. Belgelerin sağ üst köşesinde, resmi Osmanlı antedi üzerinde bir damga ve numara görülmektedir. Damga Marsilya Ermeni Piskoposluğuna aittir. Damganın ortasında Ermenice [Հայոց Առաջնորդարան Մարսելի] çevresinde ise Fransızca Marsilya Ermeni Patrikliği yazılıdır. Kudüs arşiv kaydı ise Ermenice bir harf ve numaradan ibarettir. Kudüs arşivi araştırmacılara kapalı olduğu için bu belgelere bugün ulaşmak imkansızdır.

Biz belgeleri, 1988’de vefat eden Krikor Gergeryan adlı Katolik Rahibin özel arşivinde bulduk. Gergeryan ve arşivi hakkındaki ayrıntılı bilgiler, Naim Efendi’nin Hatıratı ve Talat Paşa Telgrafları (İletişim, 2016) adlı kitapta mevcuttur. Gergeryan’ın belgeleri nasıl ele geçirdiğinin hikayesi ise şöyledir:

Gergeryan belgelere nasıl ulaştı?

Hayat tesadüflerle doludur. Ermeni soykırımında, başta annesi ve babası ve 6 kardeşi olmak üzere birçok akrabasını kaybeden Sivas Gürünlü Krikor Gergeryan, Kahire’deki kardeşinin yanına yerleşir. Roma’da Rahip okulunu bitirdikten sonra, Ermeni dini liderlerinin öldürülmesi konusunda doktora yapmaya karar verir ve belge toplamaya başlar. 1940’lı yıllarda Kahire’de, tesadüf eseri, İstanbul Divan-ı Harbi Örfi Mahkemesi hakimlerinden Kürt (Nemrut) Mustafa Paşa ile karşılaşır. 1922 yılında Ankara Hükümetinin İstanbul’u ele geçirmesi ile tutuklanmaktan korkan Kürt Mustafa Paşa Kahire’ye kaçmış ve orada yaşamaktadır.

Paşa, Gergeryan’a önemli bir bilgi verir: İstanbul yargılanmaları sırasında, Ermeni Patrikliğinin davalara müşteki olarak [Ermenileri temsilen] katılmalarına müsaade edilmiş ve Patriklik, Osmanlı kanunlarına göre dava belgelerinin birer kopyalarını elde etme hakkına sahip olmuştur. Paşa, bu belgelerin Kudüs Patriklik arşivinde olduğu bilgisini de verir.

Bunun üzerine Gergeryan Kudüs’e gider ve buradaki belgelerin fotoğraflarını çeker. Elindeki malzemeleri birçok araştırmacıyla paylaşır. 1983 yılında, Armenian Assembly adlı kuruluş Gergeryan’ın tüm arşivinin filmini çeker. Bu mikrofilmler teorik olarak araştırmacıların hizmetine açıktı ama iyi bir kataloglama olmadığı için kullanılması oldukça zordur.

Krikor Gergeryan 1988 yılında vefat etti ve arşiv yeğeni Dr. Edmund Gergeryan tarafından muhafaza edildi. Dr. Edmund, 2015 Nisan ayında bu arşivi görmeme müsaade etti. Ve İstanbul yargılanmaları evrakının büyük bir kısmına ulaşma şansına sahip oldum. Bu belgeler en kısa sürede İnternet ortamında araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

Türkiye, tarihi hakikatleri karartarak, belgeleri imha ederek veya saklayarak gidebileceği yolun sonuna gelmiştir. Artık ülkeye zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayan, Türkiye’nin uygar uluslara arasında yer almasını engelleyen bu anlamsız inkâr politikasına bir son verilmelidir. Yayınladığımız bu belgelerin güzel bir geleceğin başlangıcına hizmet etmesi en büyük dileğimizdir. İnkarın ortadan kalkması, tarihi hakikatlerle yüzleşme bu ülke ve insanları için güzel bir başlangıcın habercisi olacaktır.

[1] Çalışmamız sırasında, Bahaettin Şakir telgrafının silik bir kopyasının Vahakn Dadrian tarafından, Journal of Political and Military Sociology, Volume 22, No. 1 Summer 1994 (s.69) adlı bir eserde yayımlanmış olduğunu tesbit ettik.

Taner Akçam 03.05.2017
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 11:51
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 475
Point(s): 41 190
Moyenne de points: 3,06

MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 16:55
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Resimleri toparlamakta fayda vardir...


_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 475
Point(s): 41 190
Moyenne de points: 3,06

MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 18:19
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Ermeni Soykırımı mimarlarından Mahmud Kâmil Pasha hakkinda uzun zamandir bir yazi hazirlamak istiyordum, simdi artik desifre oldu zaten.
Topladigim bilgileri, belgeleri baylasiyorum :


Birinci Ordu Kumandanı Esat Paşa (orta) İkinci Ordu Komutanı Vehib Paşa (sağ) Üçüncü Ordu Komutanı Mahmud Kamil Paşa


General Kyamil Malmoud Pasha (Ermeni Soykırımı mimarlarından Mahmud Kâmil Pasa)
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 475
Point(s): 41 190
Moyenne de points: 3,06

MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 18:22
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Gérard Chaliand, Le Crime de silence, Flammarion, Paris, 1984, pages 82-83

Dernier document : copie certifiée ds ordres donnés aux gouvernement généraux sous la juridiction de Mahmoud Kiamil Pacha [Mahmut Kamil Paşa], en date du 10 juillet 1915.

Traduction :

« Sublime Porte, département de l’Intérieur, direction de la Sécurité publique, copie du télégramme décodée :
« Nous avons appris que certains musulmans protègent les Arméniens dans les régions où les habitants sont été déportés vers l’intérieur. Agissant ainsi à l’encontre des décisions du gouvernement, les musulmans, propriétaires d’une maison dans laquelle ils osent accueillir des Arméniens, doivent être pendus devant leur maison qui sera incendiée. Ordre à transmettre sous forme appropriée à l’attention des concernés, en veillant à ce qu’aucun Arménien ne soit sauvé de l’exil. Les Arméniens qui changent de religion ne seront pas épargnés. Les militaires qui essaieront de les protéger seront dégradés, jugés immédiatement et le commandement informé. Les fonctionnaires seront immédiatement renvoyés et jugés par un conseil de guerre.
« 10 juillet 1915, le commandant de la IIIe Armée, Mahmoud Kiamil. »


Copie certifiée conforme à l’original, 23 février 1919, date d’acceptation de la preuve, sceau du bureau spécial du surintendant de la Sécurité publique.
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Dernière édition par mafilou le Ven 5 Mai 2017 - 18:26; édité 1 fois
Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 475
Point(s): 41 190
Moyenne de points: 3,06

MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 18:26
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Erik J. Zurcher, Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatrk and Reza Shah, I. B. Tauris, New York, 2004, page 181


_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 475
Point(s): 41 190
Moyenne de points: 3,06

MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017 - 00:22
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Mahmut Kâmil Paşa (*)


Mahmud Kâmil Paşa 1315 (1899) P.-8 [1] (Wikipedia)

Doğum : 1880, Manastır (**)
Ölüm : Haziran 1922 (42 yaşında) Erzurum
Bağlılığı : Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet yılları : 1901-1922
Rütbesi :Mirliva
Komuta ettiği : 2. Ordu, 3. Ordu, 5. Ordu
Savaşları/Çatışmaları : Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı

Mahmud Kamil Paşa (d. 1880, Halep - ö. 1922, İstanbul), Osmanlı askeri.

1880 yılında Halep'te doğdu. 1902 yılında Erkânı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra 5. Ordu’ya gönderildi.Balkan Savaşları'nda İşkodra Kalesi Komutanlığı görevine atandı. Kale düştükten sonra 5. Kolordu, daha sonra da 4. Kolordu’ya katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Harbiye Nezareti’nde çalıştı. 22 Aralık1914 yılında 2. Ordu, 17 Şubat 1915’te de 3. Ordu komutanlığına atandı. 17 Şubat 1915'ten Şubat 1916'a, Erzurum Kalesi düşünce görevden alınır [2]. Buradaki görevi bir yıl sürdü, tekrar Harbiye Nezareti’ndeki görevine döndü. Savaşın sonuna doğru beş ay süreyle 5. Ordu komutanlığı görevinde bulundu [3].
1918 Mundros (Mondrons) Ateşkesi'nden sonra Constantinople'ye yerleşen Müttefik Güçler İdaresi tarafından tutuklanıp Malta'ya sürülür (Mayıs 1919) [4].

1922 yılında sağlık sorunları nedeniyle askerlikten ayrıldı (***). Aynı yıl İstanbul'da öldü.

1915 Ermeni Soykırımı mimarları Talat, Enver, Cemal Paşalar gibi Mahmut Kamil Paşa da bizzat Osmanlı tabası Ermenilerin yok edilişini yakından idare etmiştir [5].

Kaynakça :

[1] (Wikipedia) Harp Akademileri Komutanlığı, Harp Akademilerinin 120 Yılı, İstanbul, 1968, p. 27. (Türkçe)
[2] (Wikipedia) W.E.D. Allen and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, A History of Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828–1921, 375. ISBN 0-89839-296-9
[3] (Wikipedia) Keith Neilson, 1983, Coalition Warfare, Published by Wilfrid Laurier University Press, page 49 ISBN 978-0-88920-165-1; W.E.D. Allen and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, A History of Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828–1921, 311. ISBN 0-89839-296-9
[4] Erik J. Zurcher, Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatrk and Reza Shah, I. B. Tauris, New York, 2004, page 181
[5] Gérard Chaliand, Le Crime de silence, Flammarion, Paris, 1984, pages 82-83

***

(*) - Mahmud Kâmil Pasha, Kyamil Malmoud Pasha, Mahmoud Kamil Pacha, Mahmoud Kiamil Pacha
(**) - Mahmut Kamil Paşa Harp Akademileri Komutanlığı yayınların 1880 tarihinde Manastır doğumlu gözükürken (Wikipedia), aynı kaynağı kullanan ingilizce ve fransızca sayfalar Halep doğumlu olduğunu yazmakta.
(***) - Wikipedia’nın türkçe kısmında mahkeme kararı ile Malta’ya sürgün edildiği yazılmamakta.
Mahmut Kamil Paşa, Eski Beşinci Ordu Komutanı, sürgün tarihi 21. 09. 1919, sürgün numarası : 27 58 (http://team-aow.discuforum.info/t5360-Malta-S%C3%BCrg%C3%BCnleri.htm)
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Dernière édition par mafilou le Sam 6 Mai 2017 - 03:03; édité 3 fois
Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 475
Point(s): 41 190
Moyenne de points: 3,06

MessagePosté le: Sam 6 Mai 2017 - 01:00
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri
Répondre en citant

Ermeni tehciri, soykırım ve yargılamalar

Moral tartışmalarından yargı tutanaklarına
http://team-aow.discuforum.info/t2781-Tehcir-mahkemeleri-86-y-l-sonra-gun-s-g-na-c-k-yor.htm#p8752

4 Aralık 2009
(A. S./ H.)
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:14
MessageSujet du message: III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa emri

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> Le Génocide Arménien - Հայկական Ցեղասպանութիւն - 1915 Ermeni Soykırımı -> Statistiques, Chronologie, Archive Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com