Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Nakhitchevan - Նախիջևան - Nahçıvan
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 740
Point(s): 41 891
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Ven 20 Juin 2008 - 16:21
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Destruction du cimetière arménien
Հին Ջուղա (Նախիջեւան) հայկական խաչքարերու ոչնչացումը

ERMENİ MEZARLIĞI'NIN NAHÇIVAN'DAKİ AZERBAYCAN MAKAMLARI TARAFINDAN YOK EDİLİŞİ
NAHÇIVAN-TARİHİ BİLGİLER
Dr. Armen Haghnazarian

Nahçıvan Zangezur sıradağları ile Aras Nehri arasında yer alır. Ermenistan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti’yle ortak sınırı vardır. 1931 yılında Türkiye, İran ile gerçekletirdiği toprak mübadelesi sonucunda, Nahçıvan ile ortak sınır edindi.

Nahçıvan aşağıdaki tarihi krallıkların sınırları içinde bulunmuştur: Urartu (Araratyan) Ermenistan’ı (MÖ 9. –7. yüzyıllar arası), Yervantuni (Orontidler) Ermeni Krallıkları (MÖ 6.—2. yüzyıllar arası), Ardaşesyan (Ardaşesyants) Krallığı (MÖ 189’dan- MS 1. yüzyılın başına kadar) ve Arşaguni (Arşakides) Krallığı (MS 66-428). Antikçağ’da ve Ortaçağ’da Nahçıvan, Büyük Hayk’ın (Büyük Ermenistan) aşağıda belirtilen bölgelerini içermiştir: Ararat Eyaleti’nin Şarur Bölgesi; Sünik Eyaleti’nin Yerncak ve Cahuk Bölgeleri; ve Vaspuragan Eyaleti’nin Nahçıvan ve Koğtan Bölgeleri. Koğtan, Ermeni Alfabesinin yaratıcısı (mucidi) olan Mesrop Maştotz’un Ermeni harflerini ilk defa tanıttığı ve takdim ettiği yerdir.

Nahçıvan coğrafi konumu ve ticari geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle , Araplar, Selçuklu Türkleri, Tatar-Moğollar, Akkoyunlular (Beyaz Koyun Türkmenleri), Karakoyunlular (Kara Koyun Türkmenleri), İranlılar ve Türkler tarafından devamlı işgal ve tahrip edilmiştir.

1826-1828, Rus-İran harbinden sonra, Rus ve İranlılar tarafından imzalanan Türkmençay Antlaşması ile kuzeydoğu Ermenistan, Nahçıvan da içinde olarak, Rus hakimiyetine geçti. Nahçıvan, 1840 tarihine kadar Ermeni Eyaleti’nde kaldı. 1840 ve 1846 yılları arasında Erevan Bölgesi’nin ve 1849’dan Mayıs 1918’e kadar Erevan Eyaleti’nin bir parçası idi.

Birinci Dünya Savaşı ve 1921 yılları arasında Nahçıvan, Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde bulunmakta idi. 1919 ve 1920 yılları arasında Türkiye, müttefiklerinin himayesi altında, binlerce Nahçıvanlı Ermeni’yi katletti. Katliam gerçekte 1915’ten beri Türkiye’de işlenen Büyük Ermeni Soykırımı’nın devamı idi. Amaç, Türkiye’nin bugünkü Azerbaycan’da ikamet eden Türk kabileleri ile birleşmesine engel teşkil eden Ermenileri ortadan kaldırmaktı. Bu uzun sureden beri gerçekleştirilmeye çalışılan Pantürkizm rüyası, hala Türkiye’nin birinci önceliğidir.

Birinci Dünya Savaşından sonra, 16 Mart 1921 tarihinde, Ermeni tarafının katılımı olmadan, Sovyet Rusya ve Türkiye arasında yapılan yasa dışı antlaşmaya göre Nahçıvan, özerk bölge olarak Azerbaycan’ın himayesi altına yerleştirildi; gerçekte, yüzyıllarca Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Nahçıvan, Azerbaycan’a ilhak edildi.

Azerbaycan makamları, 70 yıllık Sovyet yönetimi sırasında, Nahçıvan’da ve bir diğer Ermeni bölgesi olan Dağlık Karabağ’da (Artsakh) yerli halka karşı tutarlı bir biçimde ulusal ayrımcılık siyaseti uyguladılar. Dağlık Karabağ (Artsakh), kontrol ve hakimiyeti kolaylaştırmak için ulusları bölme siyasetinin bir parçası olarak, Stalin tarafından 1923 yılında Azerbaycan’a ilhak edildi.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü arifesinde, Dağlık Karabağ’lı Ermeniler, kendi kaderlerini kendileri tayin etmek için barışçıl bir hareket başlattılar. Azerbaycan tüm askeri ve sivil kuvvetlerini seferber ederek bu hareketi bastırmaya teşebbüs etti. Bunu takiben Azerbaycan makamları, Ermenilerin Karabağ ve Nahçıvan’ı terketmeleri için, Baku, Sumgayit ve Ganzak gibi Azerbaycan şehirlerinde yaşayan Ermenilere karşı katliamlar düzenleyerek ve katliamlara müsaade ederek, Ermenileri korkutma amacını güttüler.

Dağlık Karabağ ve Azerbaycan arasındaki silahlı mücadele yıllarında, Kuzey Karabağ (Kuzey Artsakh) ve Nahçıvan kendi yerel Ermeni halkından tamamen arındırıldı. Kalan son 2000 Ermeni Nahçıvan’dan 1989 yılında sürüldü. Netice olarak, Nahçıvan’ın yüzlerce yıllık eski Ermeni kültürel mirası esaret altına alındı; bu mirasın planlı imhası artık çok yakındı.

Nahçıvan’daki Ermeni Anıtlarının Durumu

Ermeni halkının hem Nahçıvan’da hem de diğer Tarihi Ermenistan Bölgeleri’nde asırlar boyu yarattığı kültürel anıtlar evrensel değerlerdir. Bunlar muhtelif dönemlerde çeşitli yabancı ilim adamları tarafından incelenmiştir.

Son yıllarda, Nahçıvan’ın Azerbaycanlı yetkilileri, bölgede Ermeni varlığını hatırlatan, çok çeşitli Ermeni anıtlarını, planlı ve kasıtlı bir biçimde imha etmektedirler. Ağustos 2005’te, Avrupa’lı araştırmacı, Stephen Sim, Nahçıvan’daki Ermeni anıtlarına karşı yapılan barbarlığa şahit olmuştur.

Nahçıvan’da, Culfa Ermeni Mezarlığı

Yerncak Bölgesi’ndeki tarihi Culfa mezarlığının (Ermenice’de ‘Cuğa’ olarak bilinir) tamamen tahrip edilmesiyle Ermeni halkının hatırasına ve tarihine karşı uygulanan şiddet had safhasına ulaştı.

Culfa Mezarlığı, Aras Nehri’nin sol kıyısındaki üç tepeye yayılmıştır. Dünya miras hazinesinde iftihar edilecek yeri olan bu geniş, manevi ve sanatsal anıtlar deposu, hem Ermeni hem de yabancı gezginleri ve sanat tarihçilerini kendisine hayran bırakmıştır.

1648 yılında mezarlığı ziyaret eden Fransız gezgin Alexandre de Rhodes, ayakta duran 10.000 Haçkar ve tokmak-şekilli mezar taşı gordü, lakin 1904 yılına kadar sayıları 5,000’e inmişti.

Culfa Mezarlığı Haçkarları üç gruba ayrılır. Birinci grup 9 ile 13. yüzyıllar arasındaki dönemden kalmadır; ikinci grup 14. yüzyıldan 15. yüzyıla, ve üçüncü grup 16. yüzyılın başından 1605 yılına kadar olan zaman aralığını kapsar.

Bütün Haçkarlar pembe ve sarımsı taşlardan oyulmuştur. Tepeden aşağı eşit genişlikte olup, 2 ila 2.5 metre yükseklikte idiler. Orta kısımları kendine has ışık ve gölge kontrastı yaratan haçlar ve çift tabakalı kabartmalar ile daha derin oyulmuştu. Haçkarlar zarif gül şekilli süslemelerle ve aynı güzellikte bitki kabartmalarıyla, geometrik şekillerle ve günlük hayattan sahnelerle süslenmişti. Üst kısımları genellikle İsa’nın, İncil muharrirlerinin ve Meryem Ana’nın tasvirlerini ihtiva etmiştir. Mezarlığın birçok Haçkarı ve mezar taşı, kabartılmış veya hakkedilmiş Ermeni mezar kitabelerine sahipti.

Culfa’daki Ermeni Mezarlığı'nın Nihai Yıkımı

Sovyet yıllarında, Culfa Mezarlığı, Azeri Tarihi Eserleri Koruma Bakanlığı tarafından kesinlikle ihmal edilmişti, üstelik devlet himayesinde Haçkarlar devamlı parçalanıp, inşaat malzemesi olarak kullanıldı.

Kasım 1998’de Nahçıvan’daki Azeri makamları buldozerlerle mezarlığı tahrip etmeye başladılar. UNESCO’nun araya girmesiyle bu benzeri görülmemiş yıkım ancak kısa bir süre için durdurulabildi. Mezarlığın yok edilmesi 9 Kasım 2002’de yeniden başladı. Bazı görgü tanıklarının İran tarafından, Aras Nehri kıyılarından çektikleri resimler mezarlıktaki Haçkarlardan hiçbirinin dikili vaziyette olmadığını gösteriyordu.

Daha önce işledikleri suçlardan sorumlu tutulmayan Azeri vandallar, nihayet 10-14 Aralık 2005 tarihlerinde, Culfa mezarlığının üç tepesinde kalan Haçkarları yok etmeyi başardılar. Azeri ordusuna mensup yaklaşık 200 asker, yerlerinden çıkarılmış Haçkarları balyoz ve kazmalarla ufak parçalar yığını haline getirip kamyonlara yükleyerek, Aras Nehri’ne boşalttı.

Mart 2000 başlarında, Nahçıvan yetkilileri Culfa mezarlığı alanında atış poligonu kurdular. Yatan binlerce insan kalıntısı üzerinde atış alanı inşa etmek, Azerilerin ahlaki değerlerinin, ne düzeyde olduğunu açıkça gostermektedir. İran sınırına çok yakın olması nedeniyle burası askerlerin atış tatbikatı yeri olarak kullanılamaz. Aslında bu atış alanı, Azerilerin suçlarını gizlemek için alelacele kurulmuştu. Azeri yetkililer yabancıların ve gözlemcilerin o bölgeye girmesini yasaklamak için, evvelki mezarlığı askeri bölgeye çevirdiler.

Azeri Yetkililerin Talibanvari Hareketlerinin Siyasi Sonuçları

Bir ülke, ancak UNESCO ve ICOMOS’un yerleşik tüzüklerindeki kural ve ilkelere uyarsa, bu örgütlere girmeye hak kazanır. Bir üye ülke sonradan taahhütlerini yerine getirmezse onun bu örgütten ihraç edilmesi gerekmez mi?

Nahçıvan’ın Azeri yetkilileri Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli Kültürel Miras Antlaşması’nı ihlal ederek, binlerce Ermeni anıtını (kiliseler, manastırlar, mezarlıklar, vb. ) barış zamanında, askerlerin suç ortaklığıyla yok ettiler. Afganistan’da Bamiyan’da Budha abidelerini tahrip eden Talibanları örnek alan Azerbaycan, Nahçıvan’ın asırlar öncesinden kalma tarihi abidelerini yok ederek, bölgenin hiçbir zaman Ermeni toprağı olmadığını ispat edeceğini ümit ediyor.

Nahçıvan’daki Ermeni kültürel mirasının devlet eli ile yok edilmesi sadece Ermeni Ulusu’na karşı değil, bütün uygarlığa karşı da işlenen bir suçtur. Culfa Mezarlığı gibi abidelerin imhası, tüm dinlerin kutsal ilkelerinin çiğnenmesidir. Böyle iğrenç bir biçimde, mukaddesata tecavüz suçu işleyen bir ülkenin Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak kalmaya hiç hakkı var mıdır?

Bu makaleyi İngilizce'den Türkçe'ye aktaran Kanadalı Ermeni soydaşımız Sayın Garbis Kerestecioğlu'na (Y. Müh.) ve belirttiği görüşlerle ona yardımcı olan Sayın Armen Kürkçüyan'a en içten şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu tercümenin fotoğraflarla birlikte yayınlanmasına izin verdiği için, http://www.raa.am sitesine de ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliriz.Kaynak: Ermeni.org

_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Ven 20 Juin 2008 - 16:21
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
azad
V.I.P.
V.I.P.

Hors ligne

Inscrit le: 06 Sep 2006
Messages: 798
Point(s): 2 351
Moyenne de points: 2,95

MessagePosté le: Dim 27 Juil 2008 - 22:17
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

Haçkarların yok ediliş videoları
La destruction des pierres tombales ( stone cross ) arméniennes à Naghitchevan par l'Azerbaydjan

խաչքարերի ոչնչացում - 1
խաչքարերի ոչնչացում - 2
խաչքարերի ոչնչացում - 3
խաչքարերի ոչնչացում - 4
_________________

Karanlık aydınlıktan, yalan gerçekten kaçar, Güneş yanlız olsada etrafa ışık saçar,üzülme doğruların kaderidir yanlızlık, kargalar sürüyle, kartallar yanlız uçar.


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 740
Point(s): 41 891
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Sam 13 Sep 2008 - 18:49
MessageSujet du message: Nahiçevan'da Ermeni Kültürü Soykırımı
Répondre en citant

Nahiçevan'da Ermeni Kültürü Soykırımı
Genocide culturel arménien à Nakhitchevan

Nakhijevan'daki ermeni anitlari hakkinda:
Արմեն Այվազյանը Նախիչեւանի հայկական հուշարձանների մասինhttp://www.youtube.com/watch?v=i_hcI6Ee5xg

Devletler düzeyinde bu Ermeni kültür soykirimina bir son verilmelidir.
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
garine
Super Membre
Super Membre

Hors ligne

Inscrit le: 10 Déc 2008
Messages: 290
Point(s): 1 089
Moyenne de points: 3,76

MessagePosté le: Dim 28 Déc 2008 - 20:27
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant


_________________
Կարինէ


Revenir en haut
Karbeas
Membre actif
Membre actif

Hors ligne

Inscrit le: 07 Mai 2009
Messages: 116
Point(s): 293
Moyenne de points: 2,53

MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2009 - 00:56
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

Türklerin becerebildigi az seylerden biri.

Revenir en haut
Palutzi
Modérateur
Modérateur

Hors ligne

Inscrit le: 05 Sep 2007
Messages: 3 974
Point(s): 13 350
Moyenne de points: 3,36

MessagePosté le: Sam 5 Déc 2009 - 01:55
MessageSujet du message: ÇULFA’YI UNUTMAYALIM
Répondre en citant

ÇULFA’YI UNUTMAYALIM

H.Ts.

Nahçivan’da bulunan Çulfa Ermeni Ortaçağ Mezarlığı’nın yokedilmesinin 4. yılı 15 Aralık’ta dolmakta. Çulfa Virtuel Anıt ve Müzesi ( The Djulfa Virtual Memorial and Museum) tarafından açıklanan ve A. Güzelyan’dan edinilen bilgiye göre, bu vesileyle ilgili bir şiir yarışması düzenlenmiş bulunmakta.

Konuya ilişkin ayrıntılar için www.djulfa.com adresine başvurulabilinir.

Şiirleri 20 Aralık tarihine kadar contact@djulfa.org adresine de yollanabilir.

Kaynak:Azg


Revenir en haut
Lovecraft
Membre actif
Membre actif

Hors ligne

Inscrit le: 17 Juil 2010
Messages: 395
Point(s): 1 638
Moyenne de points: 4,15

MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010 - 21:25
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

ermenistanda hiç azeri mezarlığı varmıdır acaba? varsa eğer nerdedir?
_________________
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez yok edilemez.
Mustafa Kemal Atatürk


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 740
Point(s): 41 891
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010 - 21:33
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

Ermenistan azeri topragi degil ama Nakhitchevan ermeni topragi olup Stalin tarafindan keyfi olarak Azerbaycan topraklarinda özerk olarak yaratti ... Bunu bilmen gerekirdi ... Smile
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Lovecraft
Membre actif
Membre actif

Hors ligne

Inscrit le: 17 Juil 2010
Messages: 395
Point(s): 1 638
Moyenne de points: 4,15

MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010 - 21:35
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

karabağda varmıdır peki azeri mezarlığı? bilmediğimden soruyorum ama cevabınıza göre araştıracağım karabağda eskiden azeriler yaşardı bunlar ölülerini yakmıyorlarya!!
_________________
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez yok edilemez.
Mustafa Kemal Atatürk


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 740
Point(s): 41 891
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010 - 22:44
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

Kafkas tarihine bakarsan Karabagin Syunik ermeni bölgesi oldugunu anlayacaksin. Ama azeriler, ermniler için 300 senelik bir geçmisiniz var derler ... Laughing

Azeri mezarligi olup olmadigini bilmiyorum, gezmek kismet olmadi. Herhalde vardir. Ermenistan'li birine sormak lazim.
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Lovecraft
Membre actif
Membre actif

Hors ligne

Inscrit le: 17 Juil 2010
Messages: 395
Point(s): 1 638
Moyenne de points: 4,15

MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010 - 22:49
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

karabğda mezar taşlarının satıldığından bahsediyor umarım doğru değildir.

http://www.saimbeylim.com/index.php?option=com_content&view=article&amp…
_________________
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez yok edilemez.
Mustafa Kemal Atatürk


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 740
Point(s): 41 891
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Mer 11 Aoû 2010 - 22:58
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

Nakhitchevan'dan Karabagh'a atliyorsun be kuzum ... Sen böyle yazilar mi okuyorsun? Birak böyle bloglari, bizim forumdakileri oku daha dogrusunu ögrenirsin. Wink
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
BOLSAHAY
V.I.P.
V.I.P.

Hors ligne

Inscrit le: 06 Déc 2007
Messages: 1 933
Point(s): 5 766
Moyenne de points: 2,98

MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 2010 - 15:24
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

"Vay anasını be, demek bu kadar adileştiniz. Demek ki Azerilerin dediklerinin hepsi doğru. Mezar taşlarına kadar düştüyseniz size ne demeli ki... Çok yazık. Bari dik durun da sizi adam sansınlar. Sizi mezar soyguncuları sizi. Azeriler altın dişi çok severler. Allah bilir ya siz mezarlarda altın diş soygunculuğu ile geçim sağlıyorsunuzdur. Bir de utanmadan “. Çocuğumun da burada benim mezarımın başında dua edebilmesini istiyorum,” demiş. Başkalarının mezar taşlarını yok ederken kendi mezarında dua beklemek ne kadar soysuzca bir düşüncedir. Vah size vah!"Yazidan bu alintiyi aktiriyorum!!! bu adamin ayzdiklarina gülelimmi aglayalimmi??? Define avciliginin moda oldugu bir ülkede bu adam herhalde neler oldugunu bilmiyor...türkiyedeki mezarliklarin ne halde oldugundan haberi yok herhalde zavallinin, Malatyadaki Ermeni mezarligini gidip bir gezsin bu adam, sadece Malatyadan bahsediyorum çünkü durumdan haberdarim, diger sehirlerdeki mezarliklarin vaziyeti ortada, bazilari yerlebir ediliyor, digerleri park oluyor...


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 25 822
Point(s): 73 540
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 19:49
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi
Répondre en citant

Ermeni Haftalık: Kanada'da, talep Ermeni halkının kültürel soykırım açıklamak için Azerbaycan'a getirmek içinKanada Ermeni Ulusal Komitesi yetkilileri, Nahçıvan'da Culfa kentinde Azerbaycan Ermeni mezarlığında yıkım 11. yıldönümü kaydetti. Komite Azerbaycan Ermeni tarihi, kültürel ve dini siteleri ve anıtların sistematik imhası için sorumlu tutulmaları zorlamak için Kanada Hükümeti çağırıyor. Bu Ermeni-Amerikan gazetesinde «Ermeni Haftalık» site yazar.

malzemede Hatırlanacağı gibi, 10 Aralık 2005 Azerbaycan hükümeti şu anda Azerbaycan'ın bir parçası olan Culfa Eski Ermeni kenti, Ermeni mezarlığında tarihsel önemi son yıkım sürecini başlattı. Sonuç olarak, 10 bin Haçkarlar 6-17 yüzyıllarda inşa edildiği yıkıldı.

Haçkarlar (kelimenin tam anlamıyla "çapraz taş") taş oymacılığı Ermeni sanat olduğu vurgulanmaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Haçkarlar korunmaya muhtaç olan İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasın, Temsili Listesi'ne yapılmıştır.

"Avrupa Parlamentosu ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası kuruluşlar adına bariz kanıt ve mahkumiyet rağmen, Azeri yetkililer ülkedeki bütün Ermeni dini ve kültürel yıkıma katkıda aynı zamanda, bu suçu inkar etmeye devam », - Ermeni Haftalık» «yazıyor.Böylece, Kanada Mirakyan Shahen Ermeni Milli Komitesi Başkanı, uluslararası toplumun benzersiz Ermeni mimari anıtlarının Azeri yetkililer imha politikasının farkında olması gerektiğini söyledi. Böyle bir politika bir kültürel soykırım başka bir şey olduğunu vurguladı.Mirakyan gibi kampanyasını sonuna kadar Azerbaycan hükümetine gerekli baskıyı sağlamak için Kanadalı hükümeti çağırdı."Halkın kültürünün yok edilmesi dünyada barış, adalet ve eşitlik için dürüst bir komisyoncu haline herhangi bir ülkenin isteğine aykırıdır. onların geçmişini yüz çevirmek ve diğer insanların "hak ve özgürlüklerine saygı olmaz kadar Azerbaycan gibi kabul edilmeyecektir, - Mirakyan söyledi.2014 yılında sanat en önemli beş eserleri yabancı medya sırada yer almıştır Culfa o Ermeni Haçkarı, Not, Azerbaycan vandalizm nesne olmuştur. onları yok etmek ilk girişim 1998 yılında yapılmış, ancak uluslararası toplumun keskin reaksiyonu ile durduruldu. vandalizm başka büyük eylemi 2002 yılında meydana gelen ve Azeri askerleri kendi sınırları atış poligonu içinde kendilerini kurulan zaman nihayet Djulfa eski Ermeni mezarlığı, 2005 yılında yıkıldı. Culfa barbar yıkım yaklaşık 10.000 Ermeni Haçkarı vardı önce.

Kaynak: Panorama.am

http://hayastannews.com/news/131574.html


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03
MessageSujet du message: CULFA (Djulfa) Ermeni mezarlığının yokedilişi

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Nakhitchevan - Նախիջևան - Nahçıvan Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com