Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
AKPM kulisleri Karabağ tasarısına ilişkin rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Artsakh (Արցախ) - Haut-Karabagh (Լեռնային Ղարաբաղ)
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 671
Point(s): 41 691
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 04:51
MessageSujet du message: AKPM kulisleri Karabağ tasarısına ilişkin rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor
Répondre en citant

AKPM kulisleri Karabağ tasarısına ilişkin rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gündemine getirilen Karabağ tasarısının perde arkasındaki tarafgirliğe ilişkin uluslararası kamuoyunun yönelttiği eleştiriler, Strazburg kulislerini karıştırdı

19 Ocak 2016
http://www.demokrathaber.net/
 
Deniz Güneş / Demokrat Haber
25 Ocak 2016’da kış dönemi oturumlarına başlayacak olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Azerbaycan ve Ermenistan arasında krize neden olan bölge Dağlık Karabağ’a ilişkin olarak sunulan iki ayrı tasarıyı oylamaya hazırlanıyor.
AKPM’nin Bosnalı parlamenteri Militsa Markovic ve İngiliz Muhafazakâr Parti Milletvekili Robert Walter’ın Dağlık Karabağ’a ilişkin olarak sunduğu tasarılar, 26 Ocak 2016’da AKPM’de yapılacak olan oylama ile ele alınacak.
“Azerbaycan’ın sınır bölgelerindeki ahalinin kasten sudan mahrum bırakılması” ile “Dağlık Karabağ ve Azerbaycan’ın işgal altındaki diğer topraklarında şiddetin tırmanması” başlıklarını taşıyan iki tasarıyla, Dağlık Karabağ sınırları dahilindeki Sarsang barajından su akışının sağlanması ve Dağlık Karabağ’ı çevreleyen rayonlardaki Ermeni askeri birliklerinin bölgeden çıkartılarak yerine Azeri askeri birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik önerge gündeme getirilmek isteniyor.  
Dağlık Karabağ ve Azerbaycan sınır hattında aralıklarla yaşanan askeri çatışmaları göz önünde bulunduran barış yanlısı uluslararası gözlemciler, sunulan tasarıyla gündeme getirilmek istenen ve bölgeye yeni askeri birlikler konuşlandırmasını hedefleyen önergenin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayacağını kaydediyor.
DANIŞIKLI DÖVÜŞ YORUMLARINA NEDEN OLDU
Strazburg’daki AKPM’de ele alınacak olan tasarıların oylanmasına günler kala, Azerbaycan’ın başkenti Bakü merkezli kaynaklardan bağımsız olarak durumu değerlendiren uluslararası analistler, tasarıyı gündeme getiren İngiliz Muhafazakâr Parti Milletvekili Robert Walter ile AKPM’nin yeni dönem başkanı Pedro Agramunt’e yöneltilen tarafgirlik eleştirilerine dikkat çekiyor. 
İngiliz Milletvekili Walter’ın sadece Bakü yönetiminin görüşlerine yer verdiği bir raporla önergeyi hazırlayarak AKPM’ye sunduğu vurgulanırken, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan yönetimini destekleyen Ankara’nın ise Walter’a geçen Mayıs ayında Türkiye vatandaşlığı vermesinin bir tesadüf olamayacağına dikkat çekiliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı verdiği Robert Walter’ın Bakü yönetiminin çıkarlarını gözeten bir önergeyle gündeme gelmesi, tasarının “danışıklı dövüş” olduğu yorumlarına neden olurken, Walter’ın önümüzdeki dönemde Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev alacağına yönelik iddialar, tarafgirlik eleştirisi getirilen tasarının oylanmasına günler kala Strazburg kulislerinde tartışma başlattı. Basına yansıyan ifadeleriyle, Robert Walter’ın Türkiye vatandaşlığına geçerken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “özel ricasıyla” süreçte kolaylıklar sağlandığı ve Bodrum’da tahsis edilen konuta yerleşmesi sürecinde de “zorluklarla karşılaşmadığına” dikkat çekiliyor.
Tartışmalara neden olan tasarının 25 Ocak 2016’da kış dönemi oturumlarının başkanlığını devralacak olan İspanyol Parlamenter Pedro Agramunt’un döneminde AKPM gündemine getirilmesinin de tesadüf olmadığı kaydediliyor. İspanyol medyasında bugüne dek düşük bir profil sergileyen Pedro Agramunt’un AKPM raportörlüğü sürecinde Azerbaycan’daki siyasi tutukluların durumuna ilişkin hazırladığı raporlarda, Bakü yönetimi ve Aliyev rejimine ters düşecek ifadelerden özenle kaçınması, uluslararası İnsan Hakları örgütlerinin eleştirisine neden olmuş, Agramunt “Azerbaycan’daki rejime yakınlığı” sebebiyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Haziran 2014’te Agramunt’u “sahtekârlıkla” eleştiren Azerbaycanlı İnsan Hakları savunucusu Leyla Yunus’un Bakü’de tutuklanarak cezaevine gönderildiğine dikkat çeken İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) bu durumu kınamıştı.
Avrupa İstikrar Girişimi (European Stability Initiative) ise, “Azerbaycan’daki sistematik İnsan Hakları ihlallerini örtbas ettiği” gerekçesiyle, 2013 yılında Agramunt’a çağrıda bulunarak raportörlük görevinden istifa etmeye davet etmişti. 
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 04:51
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 25 735
Point(s): 73 285
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 08:56
MessageSujet du message: AKPM kulisleri Karabağ tasarısına ilişkin rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor
Répondre en citant

Örtülü ödenek çifte harcamayla patladı
Cumhurbaşkanı’nın mart ayında örtülü ödenekten harcama yetkisine kavuşması rakamlara yansıdı.

Bir koldan Erdoğan, diğer koldan Davutoğlu örtülüye yüklenince aylık bazda artış rekoru kırıldı. Haziran 2014’te 14 milyon lira olan harcama tutarı, bu yılın aynı ayında 12 kat artarak 168 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın ilk altı ayında
439 milyon lira olan tutar da yüzde 81’lik artışla 797 milyon liraya çıktı. Bu hızla tüm zamanların rekoru kırılacakAKP dö­ne­min­de ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı hız kes­me­den de­vam edi­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­mi ile kı­yas­lan­dı­ğın­da har­ca­ma­lar­da yüz­de 81.4 ar­tış ya­şan­dı. Ya­sa­lar ör­tü­lü öde­nek­ten sa­de­ce baş­ba­ka­nın har­ca­ma yap­ma­sı­na yet­ki ve­ri­yor­du. An­cak Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­mak is­te­di. Geç­ti­ği­miz mart ayın­da Mec­li­s’­te sa­ba­ha ka­dar gö­rü­şü­len tor­ba ya­sa­da AKP oy­la­rıy­la bu ka­bul edil­di.ANA­YA­SA MAH­KE­ME­Sİ­’N­DEN SONUÇ ÇIKMADI

CHP ko­nu­yu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne gö­tür­dü ama he­nüz bir so­nuç çık­ma­dı. Ken­di ör­tü­lü öde­ne­ği­ni he­nüz ku­ra­ma­yan Er­do­ğa­n’­ın har­ca­ma­la­rı­na de­vam etti­ği­ni ise ra­kam­lar or­ta­ya ko­yu­yor. Res­mi ola­rak açık­la­nan rakam buz da­ğı­nın gö­rü­nen kıs­mı­nı tem­sil edi­yor. Res­mi ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı ’ül­ke men­fa­ati için is­tih­ba­ra­t’ top­la­ma ama­cıy­la har­ca­nı­yor. Res­mi ol­ma­yan kıs­mının ne ka­dar ol­du­ğu ise bi­lin­mi­yor.
Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem olan 2014’ün ilk al­tı ayın­da top­lam­da 439 mil­yon 52 bin TL har­can­dı. Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu 2015’in ilk al­tı ay­da ise 796 mil­yon 612 bin TL har­can­dı. Söz ko­nu­su dö­nem­de­ki har­ca­ma ar­tı­şı yüz­de 81.4’ü bul­du. Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­du­ğu ge­çen yıl ağus­tos ayın­dan 2015 Ha­zi­ran ayına ka­dar ge­çen sü­re­de ise har­ca­nan tu­tar 1 mil­yar 134 mil­yon 440 bin TL ol­du.

SON 12 YILDA 8 MİLYAR TL HARCANDI

Si­ya­si par­ti­le­rin ida­ri, se­çim iş­le­ri ve pro­pa­gan­da gi­bi ko­nu­lar­da kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı ya­sa­lar­la be­lir­li olan ör­tü­lü öde­nek dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ile il­gi­li ko­nu­lar­da kul­la­nı­la­bi­li­yor. An­cak ge­çen yıl ha­zi­ran ayın­da 14 mil­yon 15 bin TL har­ca­nan ör­tü­lü öde­nek­ten bu yıl se­çim dö­ne­mi olan ha­zi­ran ayın­da 167 milyon 738 bin TL har­can­dı. İki dö­nem kı­yas­lan­dı­ğın­da har­ca­ma­lar 12 kat ya­ni yüz­de 1097 art­tı. Er­do­ğa­n’­ın giz­li ka­sa­sı­nın anah­ta­rı Mak­sut Se­ri­m’­in elin­dey­di. An­cak Da­vu­toğ­lu baş­ba­kan olur ol­maz ilk iş Se­ri­m’­in ye­ri­ne Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ya­şa­yan Ali Po­la­t’­ı ge­tir­di. An­cak Ali Po­lat dö­ne­min­de har­ca­ma­lar azal­ma­dı. Son 12 yıl­da ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın top­la­mı ise 8 mil­yar 152 mil­yon 360 bin TL’­yi bul­du.


http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/ortulu-odenek-cifte-harcamayla-patladi-885894/


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51
MessageSujet du message: AKPM kulisleri Karabağ tasarısına ilişkin rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Artsakh (Արցախ) - Haut-Karabagh (Լեռնային Ղարաբաղ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com