Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
Sivas Gürün Has Bağ S Asdvadzadin - Սեբաստիայ Կիւրիւն Խաս Պաղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Les églises de l'Arménie Occidentale
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 640
Point(s): 41 600
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 18:58
MessageSujet du message: Sivas Gürün Has Bağ S Asdvadzadin - Սեբաստիայ Կիւրիւն Խաս Պաղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի
Répondre en citant

Sivas, Gürün, Has Bağ Surp Asdvadzadin -

Սեբաստիայ, Կիւրիւն, Խաս Պաղ (Խաս բաղ) Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի

armenian on web
09 Nisan 2016
Ardaşes S./Hocasaryan
http://team-aow.discuforum.info/t20371.htm#p67959http://wikimapia.org/#lang=fr&lat=38.723655&lon=37.274594&z=15&m=b&show=/31313477/hy/Կյուրինի-հայկական-եկեղեցի&search=G%C3%BCr%C3%BCn%20ulu%20cami

Sivas (1), Ermeni Coğrafyası’nda IV. – VII. yüzyıllarda Küçük Hayk (Փոքր Հայք) topraklarının Birinci Hayk (Առաջին Հայք) eyaletlerindendir. XI. yy’da Vaspuragan (Վասպուրական) Krallığı’nın son yerleştiği topraklardır. XV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlılar bölgeyi işgal ederek Batı Ermenistan toprakları üzerinde Küçük Asya’da ilk idari eyaletlerini kurmuşlardır. Bu eyalet önceleri Rumi olarak adlandırılmış, daha sonra ise Sebastia Vilayeti olarak anılmıştır.
Gürün (2), Osmanlı idari biriminde Sivas Sancağı’nda olup günümüzde bir ilçedir.

Ermeniler ilçeye Şah Abbas ve Osmanlı zulmunden Büyük Hayk topraklarıdan kitle halinde kaçarak 1745-50 tarihlerinde Küçük Ermenistan’a, soydaşlarınıın bulunduğu yere yerleşirler. Çevredeki Rum köy halkı zaten islamlastırılmışken Ermenilerin 1864-1865 yıllarında Kürt, Afşar, Türkmen ve Çerkez akınlarıyla güvenlikleri sarsılır. Aşiretlere sadakat vaad ederek yaşamlarını sürdürürler.

Din, Ermeni milletinin var oluşunun başlıca öğesidir. Kral Apkar döneminde Tateos ve Partoğimeos ile Hristiyanlığın Ermenistan’a girmesiyle Ermeni Havariler Kilisesi başlar.
Gürün Apostolik (Havariler - Lusavorçagan) Ermenilerin ilk ibadet yeri, yarı toprak içinde bulunan karanlık bir mekandan ibaretti. Saklanmadan ibatet edebilmek için sultandan ferman çıkartarak Surp Asdvadzadzin kilisesini inşa ederler. 1800’lerde Katolik Ermeniler, 1870-1875 yıllarında ise Protestan Ermenilerin katılımı ile sayıları artar.

Gürün, Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi - Սուրբ Աստուածածնայ Մայր ԵկեղեցիGürün Ermeni kilisesi, şehrin merkezinde, Pınarönü Mahallesi, Nurettin Sözen Caddesin üzerinde bahçe içerisinde (3). Önceki ismi ile Has Bağ (Խաս բաղ) mevkii Sağ (Sağır) Mahallesi Սաղ, (Սաղըր), Ulu Cami’nin güneydoğusunda, kaya evlerin hemen altında bulunur ; yapılış tarihi 1810-15 olduğu sanılmaktadır. Koordinatları (Coordonnées) : 38°43'21"N 37°16'14"E

Sultandan inşat için ferman çıkmasına ve dönemin dayatmalarından ötürü çanın tahtadan olma mecburiyetine rağmen yerli Müslüman halk bu izinden rahatsız olur. Müftiye, kilisenin kireçten yapıldığı, yollarda eşeklerin sırtında taşınan kirecin kutsal toprakları mudarlaştırdığını şikayet ederler. Kilise inşasında kararlı Ermeniler Yozgat Çapan Oğlu’na müracaat ederler. Yolda, Çerkezlerin yaşadığı Boran Deresi yakınlarında Afşarların saldırılarına maruz kalırlar. Iki gün süren silahlı mücadeleden sonra Afşarlar mühimmat yetersizliği nedeniyle çekilirler. Yozgat’a varan Ermeniler, yerli soydaşları aracılığı ile gerekli izni Çapan Oğlu’ndan alırlar. Kilise, Piranyan Mıgırdiç’in (Deli Mıgır) Sivas Paşasından aldığı izinle genişletilir.
Daha sonraki zorluklar ise zengin Ermenilerin haraca bağlanmaları olur. 1893-1894 Zeytun ayaklanmarı ortalığı daha da karıştırır, bilhassa eğitim görevlileri ve din adamları tutuklanırlar. 1895’de ise Kürt, Çerkez, Papaklar Ermeni mahallelerini işgal ederler. Katolik Simon Ağa vasıtası ile Ermenilere silahlarını terk ettirdikten sonra da talan başlar.

Kuzeyi Ğalan Kalesi (Ղալան Բերդ) devamı olan tepecikle çevrili olup doğusunda Sivas yoluna açılan Sazin Boğazı (Սազին Պողազը) geçiti, batısında 5000 km2 üzerine dağılan ruhani merkez, Ermeni okulu, kilise vakıf binaları, dükkân ve 2-3 katlı otelleri bulunuyordu. Kilisenin geniş avlusunda içinde yönetim kurulu ve çalışanlara tahsis edilmiş bölümler, arka tarafında duvarla ayrılan özel mezarlar, mezar taşları vardı.
Kiliseyi çevreleyen büyük duvarların güneyinde biri büyük diğeri küçük iki demir kapıdan geniş dış avluya girilirdi.
Doğu-batı yönünde 11 metre yüksekliğindeki, tamamı oldukça sağlam kesme taştan inşa edilmiştir. Kubbesi yoktur. Çan kulesi yerine önceleri tahtadan daha sonra demirden goçnak vardı. (6)
Kilisenin doğu ucunda üç apsis bulunmaktadır. Üç apsisli ana mekanda orta sahın geniş tutulmuş ve bir kubbe ile örtülüdür; diğer kısımlarda çapraz tonozlar kullanılmıştır.

Kilise girişi güneybatı köşesindendir. Buradan bir kapıdan da kilisenin batı yönünde, kuzey-güney istikametinde bir koridora geçilmektedir. Koridorun kuzey ve güney uçlarındaki mekanlar çapraz tonozla, orta kısmı ise beşik tonozla örtülüdür. Solda, batı yönünde bahçeye açılan kemerli girişler sonradan örülerek kapatılmıştır. Sağda, ana mekana açılan iki pencere ve ortada ana mekana giriş s ağlayan bir kapı yer alır.

Gürün kiliselerinin en göşterişlisi olan bu kilisenin, Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana), Surp Harutyun (İsa'nın dirilişi ) ve Hazerti Isa’nın çarmıha gerilişini tasvir eden yağlıboyalar, gümüşten mumluklar, altın, gümüş kaplamalı kutsal kitaplar, değerli örtülerle bezenmiş üç sunağı (adak masası) vardı. Kuzeydoğu uçtaki apsisli oda episkopal sandalye ile vartabet ve papazların hazırlanmaları için ayrılmış bölümlerdi. Sunak kısmında sağdan sola uzanan temel taşı üzerinde yağlıboya 12 havariyi simgeleyen ikonaları vardı. Iç kısmın sağ tarafı vaftizler için ayrılmış olup hurna ve perdeli yüksek sunak bulunuyordu.
Kilise olarak kullanıldığı zamanlar, dua eden halk için ayrılan bölüm halılarla döşenmiş herkesin yeri belli olup oturacağı yastık bulunurdu. Halıların altı taş plaka ile kaplı iken, sinemaya (Kale Sineması) dönüştürülmek için yapılan tadilatta yere beton dökülmüş, güneydeki mekan diğer iki mekandan, örülen bir duvar aracılığı ile ayrılmıştır. Kilise, daha sonraları düğün salonu, depo, cezaevi olarak da kullanılmıştır. Girişin sağ ve sol tarafında ayakkabıların konacağı kutucuklar vardı.
Kadınlar için ayrılan locaya (vernadun – թախտէբէնտ) , avlunun sağ ve sol tarafındaki taştan merdivenlerle çıkılırdı. Binanın üzeri sonradan Marsilya kiremitle kapatılmıştır. Günümüzde üst örtüsü orta kubbeye kadar çökmşütür.
Giriş tamamen taş işçiliğiyle yapılmış, sütunlarda ve pencere kenarlarında süslemeler görülür. Giriş holünde de mum veya heykellerin konduğu nişler ile bunların önünde çıkmalar da süsleme elemanlarından sayılabilir.

1 – 2 m bounda gümüşten haçları, değerli taşlarla bezenmiş taçlar, paha biçilmez altın ve gümüş kapaklı kutsal kitaplar bulunuyordu. Dindar iyliklseverler tarafından hediye edilen gümüşten avizeler sunağın sağ ve solunda, daha büyük olanı ise kilise ortasında asılı olup 12 mumlukdu. Kilisenin değerli yağlıboyaları Tokatlı bir ressam tarafından boyanmış olup, bazıları ölen her papazın tabutunda defnedilirlirdi. Hayırseverlerden Salıcı Mahdesi Hagop, mebus olduğundan kilise etrafındaki yıkılmış evleri yeniler, kilise etrafındaki Hasbağ Mahallesi’ndeki (Խասպաղ թաղ) birkaç tarlayı satın alarak bahşeder. Kilisenin o dönem veznedarı Haçer Ağa Azaryan (Խաչեր Աղա Ազարեան) değerli eşyaları Halep’te satıp kilise mülkiyesine katar. (A. S./H.)

Gürün Ermeni Kilisesi papazları :

Papaz Der Krikor Cızılyan (Տէր Գրիգոր Ճըզըլեան), Papaz Der Garabed Maraşlyan (Տէր Կարապետ քհ. Մարաշլեան), Topalyan doğumlu Papaz Der Mıgırdiç Gencoğlanyan (Թոփալեան - Տէր Մկրտիչ քհ. Կէնճօղլեան), Papaz Der Hmayag Cemcemyan (Տէր Հմայակ քհ. Ճէմճէմեան), Ferman Mahallesinden Ğevont Yebiskobos Şişmanyan (Ղեւոնդ Եպս. Շիշմանեան), Papaz Der Karekin (քհ. Ղեւոն Տէր Գարեգին), Papaz Der Taniel Aprahamyan (Տէր Դանիէլ քհ. Աբրահամեան) 1895 katliamlarında Keten Çayırı başlarında Topalların bahçesinde aldığı Kürtlerin mermileri sonucu ölü olarak bulunmuştur. Zeytunlu Papaz Der Sahag Yağubyan (Զէյթունցի Տէր Սահակ քհ. Բանեան).
Dini idare merkezi (առաջնորդարան) Mancını Köy’ünde (Մանճըլըխ, Մանջինըկ, Լարիսա) bulunuyordu.Şehit olan din görevlileri :
Name

Vilayet

Sanjak

Denom

FateEnglish

Armenian


Fr. Vahan
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kemerek or Kamarak,Chepni village
Apostolic
Martyr
.
Pastor at the Church of the Holy Savior in Chepni.
.
.
.
.
.
Վահան Քահանայ
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կեմերեկ կամ Կամարակ, Չեփնի
Առաքելական
Նահատակ
.
Եղել է Չեփնիի Սբ. Փրկիչ եկեղեցու հովիւը:


English

Armenian

Fr. Hesu Vardabedian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Apostolic
Martyr
.
Born Kyurin; baptismal name - Sarkis; teacher; ordained by Bishop Bedros Tehmezchian.
.
.
.
.
.
.
Յեսու Քհն. Վարդապետեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Առաքելական
Նահատակ
.
Ծն. Կիւրինում, աշխրհ. անունը` Սարգիս, ուսուցիչ, ձեռնադր. Պ. Թեհմեզճեանի կողմից:English

Armenian


Fr. Sahag Yaghubian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Apostolic.
.
Born in Zeitun; pastor at the Church of the Holy Savior.
.
.
.
.
.
.
Սահակ Քհն. Եաղուպեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Առաքելական
.
Ծն. Զեյթունում, եղել է Սբ. Փրկիչ Մայր եկեղեցու հովիւը:English

Armenian


Fr. Ignatios
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Apostolic.
.
Born Kyurin; ordained by Bishop Bedros Tehmezchian; pastor at the Church of the Holy Savior.
.
.
.
.
.
.
Իգնատիոս Քահանայ
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Առաքելական
.
Ծն. Կիւրինում, ձեռնադր. Պ. Թեհմեզճեանի կողմից: Եղել է Սբ. Փրկիչ Մայր եկեղեցու հովիւը:English

Armenian


Fr. Atte Manoogian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Apostolic.
.
Ordained by Bishop Bedros Tehmezchian.
.
.
.
.
.
.
Ադդէ Քհն. Մանուկեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Առաքելական
.
Օծուել է Տէր Իգնատիոսի հետ միաժամանակ:English

Armenian


Bishop Khoren Timaksian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Apostolic
Martyr
.
Born 1864 in Kyurin; member of the Cilician Brotherhood; Primate of Kyurin region.
.
Խորէն Եպս. Դիմաքսեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Առաքելական
Նահատակ
.
Ծն. 1864-ին Կիւրինում, Կիլիկիայի միաբանութեան անդամ, եղել է Կիւրինի շրջանի առաջնորդ:English

Armenian


Rev. Bedros Mughalian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Evangelical
Martyr
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Պատուելի Պետրոս Մուղալեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Աւետարանական
ՆահատակEnglish

Armenian


Rev. Ardashes Koshgerian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Evangelical
Martyr
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Պատուելի Արտաշէս Քեօշկերեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Աւետարանական
ՆահատակEnglish

Armenian


Fr. Krikor Pehlivanian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin
Catholic
Martyr
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Հ. Գրիգոր Վրդ. Փեհլիւանեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին
Կաթոլիկ
ՆահատակEnglish

Armenian


Fr. Ghevont
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin, Tarente village
Apostolic
Martyr
Martyred on Gartshlar mountain.
.
.
.
.
.
.
Ղեւոնդ Քահանայ
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին, Տարենտէ
Առաքելական
Նահատակ
.
Նահատակուել է Գարտշլար լեռան վրայ:English

Armenian


Fr. Hovhannes
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin, Tarente village
Apostolic
Martyr
Martyred on Gartshlar mountain.
.
.
.
.
.
.
Յովհաննէս Քահանայ
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին, Տարենտէ
Առաքելական
Նահատակ
.
Նահատակուել է Գարտշլար լեռան վրայ:English

Armenian


Fr. Krikor Zartarian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin, Tivrik village
Apostolic
Martyr
Born in Tivrik; vicar.
.
.
.
.
.
.
Գրիգոր Ա. Քհն. Զարդարեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին, Տիւրիկ
Առաքելական
Նահատակ
.
Ծն. Տիւրիկում, եղել է առաջնորդական փոխանորդ:English

Armenian


Fr. Serovpe Prigian
Sivas (Sebastia)
Sivas (Sebastia), Kyurin, Tivrik village
Apostolic
Martyr
.
Born in Tivrik; studied at St. Karapet Seminary in Ceasarea.
.
.
.
.
.
Սերովբէ Քհն. Բռիկեան
Սեբաստիա ﴾Սվազ﴿
Կիւրին, Տիւրիկ
Առաքելական
Նահատակ
.
Ծն. Տիւրիկում, սովորել է Կեսարիայի Սբ. Կարապետ Ժառանգաւորաց վարժարանում:Kiliseye bağlı Aziz Meryem Ana Okulu 1902 yılı itibariyle (3) :

Tamamı Ermeniler'den oluşan 5 köyün ve kazanın çeşitli yerlerine dağılmış olarak yaşayan Ermeniler'in nüfusu, 1914'te toplam 13.874 kişiden ibaretti. Kazanın yönetim merkezi Gürün'de 12.168 Ermeni yaşıyordu. Gürün'deki Ermeniler çoğunlukla Tormak ırmağının (Թոհմա գետ – Թոհմա Սու) oluşturduğu ovada yerleşmişlerdi.
Gürün'de 7 Ermeni okulunda 850 öğrenci eğitim görüyordu. Bunun dışında Katolik ve Protestan cemaatlerine ait 5 okul daha bulunuyordu.

Aziz Meryem Ana kilisesine bitişik olarak imparatorluk beratıyla 1840 tarihinde inşa edilmiş olan okulda üç papaz bulunmaktadır. Meryem Ana Okulu erkek öğrencilere mahsustur. Okulda 6 öğretmen ve 300'e yakın öğrenci vardır. Öğrencilerin ödediği yıllık ücretler, kilise tabaklarından elde edilen gelirler ve Vahanyan şirketinden yıllık olarak gönderilen 60 liradan ayrılan yardım payı sayesinde idare edilmektedir. Meryem Ana kilisesinin avlusunda 1 Eylül 1900'da izinsiz açılmış olan bir de özel okul bulunmaktadır. Okulun 50 öğrencisi ve 2 öğretmeni vardır. Okulun ihtiyaçları iki hayırsever cemaat mensubu tarafından karşılanmaktadır.
Bu kiliseye bağlı 6 mahalle vardır:
1. Karatepe: erkek ve kadınlardan oluşan 1671 şahsın ikamet ettiği toplam 293 ev vardır. Bu mahallede 1896'da açılmış olan bir kız okulu vardır. Okulun bir bayan öğretmeni ve 30 öğrencisi bulunmaktadır. İhtiyaçları, öğrencilerin ödediği yıllık ücretlerden ve Vahanyan şirketinin gönderdiği 60 liradan verilen yardım payından karşılanmaktadır.
2. Hasbağ: 895 kişinin ikamet ettiği toplam 200 ev vardır. Burada 1876 yılında izinsiz açılmış Tarkmanças adlı bir okul bulunmaktadır. Şimdi yanmış harabeye dönmüş bir haldedir. Gerçi bu okul bir yıl varlığını sürdürdü fakat şimdi kapalıdır.
3. Cemcem ve Ferman mahallesinde 327 kişinin ikamet ettiği toplam 76 ev vardır. 1896'da burada bir kız okulu bulunuyordu, iki yıl faaliyetlerine devam ettikten sonra kapandı.
4. Yaştepe: 500 kişinin ikamet ettiği toplam 75 ev vardır. Burada 1875'de Pakradunyans adı altında izinsiz olarak açılmış ve şimdi yanmış harabeye dönmüş bir halde olan bir okul bulunmaktadır. Yerine Hripsimyans okulu açılır.
5. Seray Dere: mahallede 175 kişinin ikamet ettiği toplam 60 ev vardır. Burada 1896'da izinsiz olarak bir kız okulu açılmışsa da şimdilerde kapanmıştır.
6. Sağ Mahallesi: burada 120 kişinin ikamet ettiği toplam 24 ev bulunmaktadır

Kaynaklar :

- Küçük Ermeni Ansiklopedisi, IV. Cilt, Yerevan, 2003
- Gürün Anıları, Boston 1930-1933 (Կիւրինի Յուշ – Gürini Huş) p. 150
- Gürün Ermeni org.
- Mehmet Ali ÖZ, BÜTÜN YÖNLERİYLE GÜRÜN İLÇESİ, Sivas 2002
- wikimapia.org
- Sivas Kültür Envanteri resmi sitesi
- Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան (5 հատորով), 1986-2001 թթ., Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն in https://hy.wikipedia.org/wiki/Սաղիձոր (Ermenistan ve çevresinde yerleşim yerleri isimleri sözlüğü)
- Gürün/Կիւրիւն Kazasi http://team-aow.discuforum.info/t816-Gurun-Kazasi.htm
- Sivas - Sancağı - Vilayeti - Սեբաստիա (Sepastia) http://team-aow.discuforum.info/t800-Sivas-Vilayeti.htm

Dip notlar :

(1)- Sivas, Sepastia, Սեբաստիա
(2)- Gürün, Կիւրիւն, Կիւրին, Կյուրին , Գյուրուն, Նախկին անվանումն էր Թիլգարիմո
(3)- Ermeni Dini Önderliği’nden önder Başrahip Hagop Göneşliyan’ın İstanbul’daki Türkiye Ermenileri Patriği Başpiskopos Mağakya’ya gönderdiği mektuptan, 9 Mart 1902, Gürün. (22 Ağustos 1892 tarihle mektupta ise 1862’te izinsiz olarak inşa edildiği yazılı).
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 18:58
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 640
Point(s): 41 600
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Sam 9 Avr 2016 - 14:54
MessageSujet du message: Sivas Gürün Has Bağ S Asdvadzadin - Սեբաստիայ Կիւրիւն Խաս Պաղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի
Répondre en citant

vahe2009 a écrit:
2.000.000 Şehidimizin Ruhlarını Rahatsız Etmeye Devam Ediyorlar...

Sivas Gürün'de tarihi Ermeni kilisesi restore edilecek!(MİŞŞ)


Gürün Belediye Başkanı Mehmet Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapıların onarılarak turizme kazandırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Pınarönü Mahallesi'nde 19. yüzyıldan kalan, bir dönem cezaevi, sinema ve depo olarak kullanılan Ermeni kilisesini ayağa kaldırmak istediklerini dile getiren Aktaş, sahibinden satın aldıkları yapının etrafında kamulaştırma çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

Kilisenin çevresinde hafriyat çalışmasına başladıklarını aktaran Aktaş, eserin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce onaylandığını bildirdi.

İhalenin en kısa sürede yapılmasının ardından restorasyon çalışmalarının başlayacağını belirten Aktaş, şu bilgileri verdi:

''Restorasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve belediyemizin ortaklaşa yürüteceği bir çalışma olacak. Yapı, restorasyondan sonra ilçemizde kültürel amaçlı etkinliklerin yapılacağı bir mekan olarak kullanılacak ve kent müzesine dönüştürülecek. Kilisenin çevresi de düzenlenecek. Eserin yanına otopark yapılması düşünülüyor. 3 bin 700 metrekare alanı düzenleyerek, ilçemize sosyal bir mekan kazandırmış olacağız.''

Halk arasında ''Meryem Ana Kilisesi'' olarak bilinen eserin yanındaki kayalıklarda bulunan mağaraların da ışıklandırılarak ziyarete açılacağını ifade eden Aktaş, Gökpınar Gölü, Şuğul Kanyonu ve tarihi konaklarıyla ön plana çıkan Gürün'e daha fazla turist çekmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.


AA

_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

En ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 640
Point(s): 41 600
Moyenne de points: 3,05

MessagePosté le: Jeu 5 Oct 2017 - 17:55
MessageSujet du message: Sivas Gürün Has Bağ S Asdvadzadin - Սեբաստիայ Կիւրիւն Խաս Պաղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի
Répondre en citant


_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
azad
V.I.P.
V.I.P.

Hors ligne

Inscrit le: 06 Sep 2006
Messages: 773
Point(s): 2 279
Moyenne de points: 2,95

MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 23:48
MessageSujet du message: Sivas Gürün Has Bağ S Asdvadzadin - Սեբաստիայ Կիւրիւն Խաս Պաղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի
Répondre en citant

test
_________________

Karanlık aydınlıktan, yalan gerçekten kaçar, Güneş yanlız olsada etrafa ışık saçar,üzülme doğruların kaderidir yanlızlık, kargalar sürüyle, kartallar yanlız uçar.


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59
MessageSujet du message: Sivas Gürün Has Bağ S Asdvadzadin - Սեբաստիայ Կիւրիւն Խաս Պաղ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցի

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Les églises de l'Arménie Occidentale Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 1
Sauter vers:  

 Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com