Welcome Guest: S’enregistrer | Connexion
 
FAQ| Rechercher| Membres| Groupes
 
Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Les églises de l'Arménie Occidentale Aller à la page: <  1, 2
Sujet précédent :: Sujet suivant  
Auteur Message
mafilouInscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 894

MessagePosté le: Mer 22 Avr 2015 - 17:56
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

Revue du message précédent :

.../...

Dip notlar :

(1) – Erzincan, (Yerzınka – Yerez – Yeriza - Yerizavan - Arzınka - Երզնկա – Երիզա - Երիզավան – Éguéghia - Ерзнка
(2) - Agn (Ակն – Հ. Ղ. Ալիշան –Alișan 1546 tarihli yazısında), Aghen, , Eğin, Էգին, Kemaliye, Քեմալիե, Marındunig, Մարընտունիկ, Մայր Տիւրիկ =Տիրուհի, Մայրընտունիկ, Մայր ընտանիք, Agin (Ակին, Աքին 1646 tarihli hatıratta)
(3) – Justinianus hükümdarlıǧı döneminde ‘Üçüncü Hayk’ (Փոքր Հայքի Երկրորդ Հայք (ըստ Հուստինիանոսի վարչական վերափոխման՝ Երրորդ Հայք նահանգի մեջ :
(4)- Մարընտունիկ, Մարնտունիկ, Մարնտուրիկ, Մարն տուրիկ, Մայրն տիրուհի
(5) - Kamus ül-Alam’da Eǧin’e ilișkin olarak șunlar yazılmaktadır: “Daǧlık arazisine karșın, bol meyve yetișmektedir. 1 rüșdiyesi, 1 Ermeni kilisesi vardır. Kasabanın 10.000’e yakın nüfusu vardır. Arapkir Bucaǧı ve köyleriyle birlikte nüfusu 36.000’i bulur. Bu nüfusun, çoǧunluǧu Ermeni olmak üzere 10.000 kadarı Hıristiyan, geri kalanı ise, çoǧunluǧu Türk olmak üzere Müslümanlar’dır. Müslümanlar’ın geriye kalan kısmını ise Kürt așiretler olușturmaktadır.”
(6)-‘Hay-horomlar’ (Հայ-Հորոմ)veya ‘Dzes’ler (Ծայթ, Ծայդ, Ծաթ). Komșu Dürige (Divriǧi – Տրիւիկէ, Տիւրիկէ) Rumları saldırıları sonucu bir kısım Ermeniler, din ve dillerini muhafaza etmelerine raǧmen Rumluǧu kabul ederler; daha sonra Geyve’ye göç ederler. Հնութիւնք Ակնայ, Յ. Կ. Ճանիկեան, Թիֆլիս 1895 ( Hnutünk Agna, H. G. Canigyan, Tiflis 1895. ) s. 8-9-10
(7)- Kemaliye ilçesine baǧlı köylerin eski ve yeni isimleri:
Merkeze Baǧlı Köyler:
Pegir - Sırakonak
Apçaǧa - Apçaǧa
Gerușla - Yuva
Gemurgap - Toybelen
Ergü - Ergü
Hapanos - Kozlupınar
Hapanosekrek - Yeșilyurt
Çanakçı - Çanakçı
Bizmișan - Gözaydın
Aǧıl - Aǧıl
Yeniköy (*)
Dilli - Dilli
Abrenk - Harmankaya
Navrel - Gümüșçeșme
Aǧıllar (*)
Çatlı (*)
Merekler (*)
Sandık - Sandık
Venk - Yaka
Șırzı - Esertepe
Șırzıekrek - Dallıca
Aǧrik - Güldibi
Salihli - Salihli Venkaǧa - Ulaș (*)
Miçingah - Karakoçlu
Mușaka - Kocaçimen
Pedigan - Çaldere
Gecegü - Kabataș
Geșo - Yeșilyamaç
Șıhsor - Bașarı
Cancik - Yayladamı
Vengük - Arslanova
Tama - Dolunay
Hüdü - Tuǧlu
Halmüge - Aksöǧüt
Bașpınar bucaǧına baǧlı köy ve mezralar:
Bașvartinik - Bașpınar
Bașekrek - Subașı
Hınsor - Yeșilyayla
Persor - Esence
Miçingah - Kavacık
Kercini - Günyolu
Konsar - Kutluca (*)
Rabat - Ekindere (*)
Hastesi - Yıldızlı
Kürtler - Șahinler
Ehnesor - Armaǧan
Mansavut - Balkırı
Dralor - Avcı
Tırnik - Buǧdaypınar
Deǧirmendere (*)
Y.Barasor - Yukarı Umutlu
A.Barasor - Așaǧı Umutlu
Barasorülya - Bașbaǧlar
Dutluca bucaǧına baǧlı köy ve mezralar:
Așutka - Dutluca
Y.Kindir - YukarıYuvacık (*)
A.Kindir - Așaǧı Yuvacık (*)
Ocak - Ocak
Eǧinik - Akçiçek (*)
Kızılçukur - Kızılçukur (*)
Tarhanik - Efeler
Öșneden - Kekpınarı
Holu - Kușak
Çit - Çit
Hinge - Boylu
Pat - Adak
Sosik - Akçalı
Ençiti - Topkapı
Mașkir - Çakırtaș
Karapınar - Karapınar
Hulmin - Konacık
Ehnesik - Salkımlı (*)
Gücü - Kıyı (*)
Horuç - Yazmakaya
Mendürgü - Kıșlacık
Taftı - Demir
Sink - Çat
(8) - Apçağa, Abuçekh, Abçekha, Aboutcher, Aboutchekh, Abuçeh, Ebiçekhu, Ebiçekhui, Էպիչեխու, Էպիչեխուի, Էպուչեխ,Էպիչէխու, Էպչաղա, Էպճաղա, Էպջաղա, Էփուխեզ, Ապուչուղա, Ապուչեխ, Ապուչէխ, Ապչեխ, Ապուչեղ, Ապուշեղ, Ապ-Ջուղա, Ապա-Ջուղա, Ap-Jugha , Ebçaǧa, Abçuǧa, Abuçekh, Abçay
1770’den kalma bir belgeden köyün kurulușu :

Քեչյան Ա., Ակն և սւկնցիք, Փարիզ, 1952 Ek, 214-215 sayfalar
(9)- Ս. Աստուածածին Եկեղեցի, Օրթագիւղ
http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hy/ս-աստուածածին-եկեղեցի-օր…
Հասցէ : (Cibinlik Sok. No: 5, 34347 Ortaköy)
Այս եկեղեցին առաջին անգամ 1665ին Սուրբ Կիրակոս անուամբ յիշատակուած է։ Կը պատկանէր Ակնէն եւ անոր ենթակայ Ապուչեխ գիւղէն գաղթած հայերուն, որոնք Օրթագիւղ հաստատուած էին։ Այդ թուականներուն եկեղեցին մատուռ մըն էր, ապա 1725ին վերաշինուեցաւ Յովհաննէս Կոլոտ Պատրիարքի օրով եւ իր կողմէ ալ անուանուեցաւ Սուրբ Աստուածածին։ Բացումը կատարուեցաւ, Կարապետ Ուլնեցի Կաթողիկոսի ձեռամբ, որ Պոլսոյ Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ 1726ին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս օծուած էր։
Յետագային՝ 1825ին, փայտաշէն եկեղեցիին տեղ քարաշէն նոր եկեղեցի մը կառուցուեցաւ։ Ձեղունի կեդրոնին զետեղուած է գեղատեսիլ սրբագանդակ վարդեակ մը, ուրկէ կախուած է խիստ յատկանշական ու գեղեցիկ ջահը։ Ունի երկաթեայ ձողերով շինուած զանգակատուն մը։ Աջ կողմը ունի Սուրբ Ստեփանոսի մատուռը, իսկ ձախին՝ Սուրբ Երրորդութիւն մատուռը։ Մկրտութեան աւազանին շինութիւնը աւարտած է 1824ին։
Եկեղեցին յետ երկարատեւ հիմնական նորոգութեան պաշտամունքի վերաբացուեցաւ 2012 թուականին ձեռամբ՝ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձր. Տ. Արամ Ս. Արքեպիսկոպոսի։
(10)- Seloz, Sevlevz - ՍԵԼՈձ, Ս և լ և զ, հայաբնակ գյուղ՜ավան Թուրքիայում, Բուրսայի վիլայեթում, Նի- կիո լճից հարավ, Սելոզ գետի վերին հո¬ սանքի շրջանում, բլրոտ տեղանքում։ XVII դ․ հիմնադրել են ջալալիների աս¬ պատակությունների հետևանքով Արևմըտ- յան Հայաստանի Ակնա գավառի Ապուչեխ գյուղից գաղթած հայերը։ Առաջին հա¬ մաշխարհային պատերազմի նախօրեին ուներ մոտ 10 հզ․ հայ բնակիչ։ Զբաղվում էին հիմնականում ձիթապտղի, ծխախոտի մշակությամբ, մետաքսի արտադրությամբ"․ Ունեին 12 ձիթհան, մետաքսաթելի 6 ար¬ հեստանոց։ Գյուղում կար երկու վարժա¬ րան՝ արական (Սահակ-Մեսրոպյան, 600 աշակերտ) և իգական (Հռիփսիմյան, 200 աշակերտուհի)։ Ս-ի կենտրոնում էր գտնը- վում Ս․ Հրեշտակապետ եկեղեցին։ Բնա¬ կիչները բռնությամբ տեղահանվել են 1915-ին, Մեծ եղեռնի ժամանակ։ Մոտ 6 հզ․ հայ 1918-ին վերադարձել է Ս․, 1919—22-ի հույն-թուրք․ պատերազմի ժամանակ կազմակերպած ինքնապաշտ¬ պանության ջոկատներով դիմադրել գյուղն ասպատակող թուրք, հրոսակներին, ապա ստիպված տարագրվել։ Հունաստանում, Բուլղարիայում, Ֆրանսիայում և այլուր հանգրվանած մոտ 4 հզ․ սելոզցիների զգա¬ լի մասը հետագայում ներգաղթել է Սովե¬ տական Հայաստան։ Սփյուռքում մնացած¬ ները հիմնել են «Արևելք» հայրենակցա¬ կան միությունը։ Ծագումով Ս-ից են գրող և գրականագետ Հ․ Օշականը, ֆրանսա¬ հայ նկարիչ ժանսեմը, բուլղարահայ վի¬ րաբույժ Ա․ Տերեճյանը և ուրիշներ։ Զ․ Ղասաբ յան․ http://hy.wikisource.org/wiki/Էջ:Հայկական_Սովետական_Հանրագիտարան_(Soviet_Ar…
(11)- David George Hogarth, 1911 Encyclopædia Britannica
(12)- Gamargab veya Gamırgab köyü (Կամրկապ): 1.133 Ermeni 2 Kilise Surp Astvadzadzin ve Surp Kevork ile Aramyan-Sandkhtyan isminde 1 karma okula sahiplerdi.
Penga-Pingyan köyü (Բինկյան): 877 Ermeni, Surp Astrvadazdzin, Surp Hreșdagabed ve Yerek Mangunk isminde 3 Kilise Mesropyan ve Nuneyan isminde 2 Okul
Liçk köyü (Լիճք): 507 Ermeni , Surp Astvadzadzin isminde 1 Kilise ve 1 Okul
Narver köyü (Նարվեր): 191 Ermeni Surp Minas isminde 1 Kilise ve 1 Okul
Vank köyü (Վանք): 180 Ermeni Surp Kevork isminde Bir Kilise ,Surp Sarkis isminde 1 șapel ve 1 Okul
Dzorak köyü (Ձորակ):170 Ermeni , 1 kilise ve 1 okul
Șırzu köyü (Շրզու): 138 Ermeni, 1 kilise ve 1 okul
Mușeǧgan köyü (Մուշաղկա): 62 Ermeni, 1 kilise ve 1 okul
(13)- Paghisyan …sayfalar : 62, 159, 235, 298, 315, 344.
(14)- 1908 yılında Erzurum’da șehit edilir http://hy.radiovaticana.va
(15)-


.../...
Revenir en haut
Publicité


MessagePosté le: Mer 22 Avr 2015 - 17:56
MessageSujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 894
Point(s): 42 281
Moyenne de points: 3,04

MessagePosté le: Mer 22 Avr 2015 - 20:00
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

.../...

Kaynaklar :

-Յ. Կ. Ճանիկեան, Հնութիւնք Ակնայ, Թիֆլիս 1895 ( Hnutünk Agna, H. G. Canigyan, Tiflis 1895.
-Vital Cuinet, La Turquie d’Asie, Paris, 1891
-Soviet Armenian Encyclopedia 1, Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 1, Երևան, 1990:
-Սրվանձտյանց Գ., Թորոս աղբար, հ. 1, ԿՊ [1879]: (Srvansdyan K. Toros agpar)
-Ագատյան Թ., Ակն և ակնցիք, Իսթանբուլ, 1943։ Akadyan T. Agn ve Agnlilar, Istanbul, 1943)
-Թադևոս Հակոբյան, Պատմական Հայաստանի քաղաքները, Երևան, 1987թ (Tagnos Hagopyan, Tarihi Ermenistan yerlesim yerleri, Yerevan 1987)
-Wikipedia : - «Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան» (5 հատորով), 1986-2001 թթ., Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն
-Արեւմտահայաստանի եւ Արեւմտահայութեան Հարցերու Ուսումնասիրութեան Կեդրոն (Bati Ermenistan ve Ermenileri sorunlari inceleme merkezi)
-Քեչյան Ա., Ակն և սւկնցիք, Փարիզ, 1952
-Խարբերդի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր
-Meguerditch Barsamian, Histoire du vilage qui murt, Aboutcher, de Aghen (Turquie, 1895-96), Paris, 1990
-1813, James Playfair's "A System of Geography"
-Kent Haber
-Sihirli Tur
-Kafe Kanyon
-Index-Anatolicus, Nişanyan Map
-Yerganyan hatıraları
-ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա. Գ., ԱԿՆԻ ԿԱԶԱՅԻ ՎԱՐՉԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ,(XIX դ. վերջ - XX դ. սկիզμ) (Agne ve kazasi idari bölünmeleri)
-http://hy.radiovaticana.va
-Խաչատուր ԴԱԴԱՅԱՆ http://www.irates.am/hy/1417765800

Bibliografya:

Աճառյան Հ., Հայ բարբառագիտություն, Մոսկվա–Նոր Նախիջևան, 1911։
Գաբրիելյան Մ.Ս., Ակնա գավառաբարբառը և արդի հայերեն լեզու, Վնն., 1912։
Maxudianz M., Le parler arménien d'Akn, P., 1912. Ա. Ղարիբյան
Dadrian, Vahakn N. (2003). The History of the Armenian Genocide. Berghahn Books.
Charles William Wilson (1895). Handbook for Travellers in Asia Minor, Transcaucasia, Persia,
Ք ե չ յ ա ն Ա., Ակն և ակնցիք, Փարիզ, 1952։ article Ապուչեխ from the Wikipedia
Ծոցիկյան Մ., Արևմտահայ աշխարհ, Նյու Յորք, 1947,
Առաքել Քեչյան., Ակն և Ակնցիք, Փարիզ, 1952,
Ճանիկյան Յ.Կ., Հնությունք Ակնայ, Թիֆլիս, 1895,
ԳԱԹ, Թ. Ազատյանի ֆ., բաժ. 3, գ. 35, թ. 1:
Էփրիկյան Հ. Ս.,Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հ. 1, Վենետիկ, 1903-1905
Kevorkian Raymond H., Paboudjian Paul B., Le Génocide des Arméniens
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
vahe2009
Modérateur Général
Modérateur Général

Hors ligne

Inscrit le: 07 Nov 2009
Messages: 25 958
Point(s): 73 945
Moyenne de points: 2,85

MessagePosté le: Mer 27 Mai 2015 - 19:39
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

MEŞRUTİYET KP PARLAMENTO ERMENİ MİLLETVEKİLİ MİNAS ÇERAZ
1912-13 döneminde seçilen, edebiyat ve tarihçi vekilimiz Minas Çeraz.


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 894
Point(s): 42 281
Moyenne de points: 3,04

MessagePosté le: Dim 13 Mar 2016 - 10:50
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

Erzincan (Երզնկա) -
Kemaliye (Ağın, Ակն - Eğin) Ilçesi -
Abuçeh (Ապուչեխ) Köyü
Surp Nşan Ermeni (Սուրբ Նշան) Kilisesi_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
mafilou
Administrateur
Administrateur

Hors ligne

Inscrit le: 04 Sep 2006
Messages: 13 894
Point(s): 42 281
Moyenne de points: 3,04

MessagePosté le: Ven 24 Mar 2017 - 02:23
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

test
_________________
Emeğe saygılı olun, alıntılarınızda link gösterin ...


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

En ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 897
Point(s): 2 483
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Mar 6 Fév 2018 - 19:54
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

Abuçeh li ! Ahmet Kutsi Tecer sipariş üzerine yazmış

Apçağa köyü - Kemaliye - Erzincan
yada Abuçeh (Ապուչեխ) Köyü Bir Ermeni köyü
Sene 1927 Doğu illeri bu bölgenin Ermenilere verileceği telaşıyla “Ne yapacağız? ” diye bir “bölgesel kurtuluş çaresi” araştırıyordu ve bir şiir yazıldı Cümlemiz okul yıllarında okuduk dillerimizden düşmedi

Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.

İşte o köy Ermeni köylüsünü apar topar Der Zor yollarında yok edince Cumhuriyet’in en büyük hedefi olan yeni köylüyü onurlandırmak amaçlı sipariş şiirler yazıldı şarkılar türküler söyledi kendilerinin olmayan köyler birden kendilerinin oldu ....
Bizlerde dünyadan habersiz katledilmiş köyümüzün şiirini ezberledik ..... Biz artık o köyün köylüsü değiliz O köyün köylülerini Cumhuriyet yok etti ...
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

En ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 897
Point(s): 2 483
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Mar 6 Fév 2018 - 20:34
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

Eğin (Agn) Ermenileri - I*
Arsen Yarmanhttps://kebikecdergi.files.wordpress.com/2015/01/20bitti_eginermenileri_ars…
_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
IRA
Modérateur
Modérateur

En ligne

Inscrit le: 03 Nov 2013
Messages: 897
Point(s): 2 483
Moyenne de points: 2,77

MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 18:54
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi
Répondre en citant

İtinayla Geçmiş

YOK EDİLİR....

1915’de Ermenilerin soykırımından sonra kilise boş kaldığından halı şiketine dönüştürülmüş ve daha sonraları bir süre de cezaevi olarak işlem görmüştür (1990’a kadar). 1999 yılında kilise restorasyona uğramış ve günümüzde zemin kat ve bahçe gençlerin uğrak yeri olan Kafe Kanyon’a dönüştürülmüştür. Birinci kat ise etnografik müzesine çevrilmiş (1994), kazılarda bulunan eşyalar sergilenmektedir.


_________________
Tzourou Ira
Athens
Constantinople


Revenir en haut
Contenu Sponsorisé


MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:34
MessageSujet du message: Erzincan - Kemaliye (Ağın, Eğin) Ilçesi - Abuçeh Köyü Surp Nışan Ermeni Kilisesi

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Armenian on web Index du Forum -> D'hier à nos jours - Երեկ և այսօր - Dünden bugüne -> Les églises de l'Arménie Occidentale Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet Aller à la page: <  1, 2
Page 2 sur 2
Sauter vers:  

 Portail | Index | Créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
phpBB
Template by BMan1
Traduction par : phpBB-fr.com